poniedziałek, 11 stycznia 2016

OTWARCIE SIEDZIBY RADY DZIELNICY PRZYMORZE MAŁE

Uroczystość otwarcia siedziby Rady Dzielnicy Przymorze Małe. odbyła się 8 stycznia w budynku przy ulicy Czerwony Dwór 25 (budynek należący do firmy Orange Polska). Wcześniej Rada Dzielnicy Przymorze Małe korzystała z uprzejmości spółdzielni mieszkaniowej oraz Gimnazjum nr 20 i SP nr 46.
Rada Dzielnicy została wybrana podczas wyborów do rad jednostek pomocniczych, które odbyły się 22 marca 2015 r. Jest to też pierwsza kadencja Rady Dzielnicy. Frekwencja podczas wyborów wyniosła 15,09 proc. Dzielnica Przymorze Małe dysponuje na 2016 rok budżetem w wysokości 73 920 zł.


Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy jest Marcin Mickun, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, a Przewodniczącym Rady Dzielnicy jest Andrzej Kowalczyk.


Przemawiając do zebranych Andrzej Kowalczyk (trzeci z prawej) powiedział: - 25 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, następnie w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Talk zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza. Ta rada jest na to żywym przykładem. Jednakże prawa obywatelskie nie są dane raz na zawsze, należy je pielęgnować, umacniać i w końcu jeśli zajdzie taka potrzeba chronić. Aktywna praca z mieszkańcami warunkuje rozwój wspólnoty. Pogłębia relację sąsiedzkie, uczy wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Szeroko pojęte Nowoczesne narzędzia demokracji, takie jak edukacja do wspólnoty, przemyślana polityka społeczna, lokalny wymiar sportu, społeczna rola przestrzeni półpublicznych i publicznych, społecznościowe aspekty usług, inkluzywna polityka kulturalna, zadbane środowisko, zrównoważony transport, dają szansę na toi, aby zdanie otwierające ustawę o samorządzie gminnym „Mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową” zawsze było rzeczywistością.


Czerwoną flagę z herbem Gdańska podarował Wiesław Gronowski z Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.
Niszczarkę do usuwania zbędnych lub trefnych dokumentów podarowali członkowie z gdańskiego stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic.


Uczestniczący w otwarciu siedziby Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz pogratulował inicjatorom za udaną próbę powołania do życia Rady Dzielnicy Przymorze Małe, deklarując jednocześnie pomoc ze strony Rady Miasta Gdańska.
Wieloletnia radna, obecnie posłanka Małgorzata Chmiel powiedziała, że od dłuższego czasu związana jest z tą dzielnicą i niestety poprzednie próby utworzenia takiej rady nie powiodły się. Dlatego tym bardziej gratuluje osobom, którym udało się przekonać mieszkańców tej dzielnicy do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych i pójścia na wybory.
Radny Andrzej Kowalczys już od kilku lat współpracuje z mieszkańcami tej dzielnicy i jak zauważył, panująca wśród nich zgoda doprowadziła do powstania Rady Dzielnicy. Rady, która dzięki pozyskiwanym co roku funduszom będzie mogła realizować postulaty mieszkańców związane też z nowymi inwestycjami, w tym i z pewnością obiektami sportowymi.


Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak (na powyższym zdjęciu), z zadowoleniem odniosła się do faktu uformowania się kolejnej Rady Dzielnicy. Liczy na to, że entuzjazm i zapał inicjatorów nie zmniejszy się i będą oni zgodnie ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców Dzielnicy Przymorze Małe.
Niżej podpisany, będący mieszkańcem dzielnicy Zaspa Rozstaje liczy na to, że może wreszcie skończą się utarczki mieszkańców z Zarządem i Radą Nadzorczą i znajdą się wytrwali inicjatorzy powołania do życia Rady Dzielnicy. Ktoś powinien, może nawet i z ambony, uświadomić niedowiarkom, że z utworzenia takiego dzielnicowego ciała płyną spore korzyści, w tym i finansowe. Przymorze Małe na 2016 rok dysponuje budżetem na ponad 73 tys. zł. Rozstaje chyba nawet nie mają takiej świadomości, że mogą o czymś podobnym pomarzyć...


Przymorze Małe to jedna z 34 dzielnic Gdańska, powstała w 1992 roku. Przymorze Małe jest zachodnią częścią Przymorza, obszaru Gdańska położonego w pasie nadmorskim. Po północnej granicy osiedla przepływa Potok Oliwski. Przymorze Małe od północy graniczy z osiedlem Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, od wschodu z Przymorzem Wielkim, od południa z Zaspą-Młyniec a od zachodu z Oliwą. Obecnie na Przymorzu Małym zameldowanych jest 14691 osób.

Wła-49 (amerski49@wp.pl)
Fot. Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz