niedziela, 17 stycznia 2016

Tusk znawcą Lenina

Z kroniki szkolnej:„Rok szkolny 1969/1970 rozpoczął się pod hasłem 100 (setnej) rocznicy urodzin Lenina. Na uroczystej akademii, dnia 22 kwietnia, ośmiu uczniów, którzy zwycięsko wyszli z eliminacji, wzięło udział w quizie dotyczącym spraw Leninowskich. W wyniku kilku dogrywek, przyznano dwie równorzędne 1. (pierwsze) nagrody: Ewie Mann z klasy VII c oraz Tuskowi Donaldowi z klasy VI a.”


W specjalnie wydanej w 2015 roku gazecie jubileuszowej, na czwartej stronie opublikowano powyższe zdjęcie ucznia Donalda Franciszka Tuska podczas szkolnego balu karnawałowego.
55-letnią historię Szkoły Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitnej 8 w Gdańsku, można umownie podzielić na dwa okresy: do przełomu lat 1989/1990 i po nim.


Pierwsze 30 lat funkcjonowania naszej „podstawówki” przypadło na lata PRL-u, kiedy to całe społeczeństwo „aktywnie uczestniczyło w budowaniu socjalistycznej ojczyzny”. Normalna, szkolna rzeczywistość, co pewien czas przybierała socjalistyczne barwy. W corocznym kalendarzu nie mogło więc zabraknąć akademii „ku czci”, pochodów pierwszomajowych czy czynów społecznych. Namiastkę tamtej atmosfery można odczuć, czytając wpisy w kronikach szkolnych i klasowych. Oto kilka z nich:
Z kroniki klasowej: „Dnia 7 listopada odbyła się w sali gimnastycznej uroczysta akademia z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor krótkim przemówieniem. Następnie długi referat wygłosił uczeń kl. VIII b. Po referacie nasza klasa zaśpiewała cztery pieśni rewolucyjne: „Gdy naród do boju”, „Do broni ludy”, „Droga”, „Dolinami i wzgórzami”. Ostatnią pieśń zaśpiewaliśmy w języku rosyjskim.”

Z kroniki szkolnej: „Pięknie brzmiały słowa wiersza wygłaszanego z zapałem na akademii ku czci rocznicy Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej w recytacji zespołowej kl. VII a:
Naród radziecki wielki i młody
Młoda jest Polska Ludowa.
Zgodnie więc będą oba narody
Przyszłość szczęśliwą budować. […]”

Sprawozdanie ucznia z dnia 1 maja: „Zbudziłem się rano o godzinie 7.00 na dźwięk syreny. Buczenie syreny trwało 5 minut. Poleżałem do 7.30. Następnie wstałem, umyłem się i ubrałem. Po śniadaniu obejrzałem w telewizji transmisję z obchodów święta majowego w Moskwie. O godz. 9.40 wyszedłem z domu i razem z kolegami z podwórka poszedłem obejrzeć pochód. Po drodze widziałem pięknie udekorowane ulice i duże grupy ludzi, którzy przygotowywali się do pochodu. O godz. 10.00, po przemówieniu Edwarda Gierka, pochód ruszył w kierunku teatru Wybrzeże. […]”


Z kroniki szkolnej: „Nasza szkoła wokół VI Zjazdu PZPR. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego młodzież szkolna podjęła i zobowiązała się wykonać wiele czynów społecznych. Spośród długiej ich listy wyróżniają się: malowanie ławek szkolnych, naprawa krzeseł, podklejenie 400 obrazów, obłożenie w bibliotece szkolnej 1000 (tysiąca) książek w folię, sadzenie drzewek i krzewów w najbliższej okolicy, ofiarowanie 1000 (tysiąca) złotych, uzyskanych ze sprzedaży makulatury, na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.”


W specjalnie wydanej w 2015 roku gazecie jubileuszowej, na pierwszej stronie opublikowano powyższe zdjęcie i następującej treści wpis, od 1 grudnia 2014 roku Przewodniczącego Rady Europejskiej: „To jedna z najbardziej wzruszających chwil w moim życiu – powrót do mojej szkoły. Najważniejszej szkoły! To miejsce przy ul. Aksamitnej pozostanie dla mnie na zawsze miejscem szczególnym, a pamięć po nauczycielach zawsze świeża! Gdańsk 23.03.2000 Donald Tusk”.


Powyższe cytaty, na podstawie przygotowanego scenariusza, wygłoszono w części artystycznej podczas obchodów 55-jubileuszu SP nr 57 w Gdańsku. Odbyły się one 18 listopada 2015 roku. Gościem specjalnym uroczystości była Anna Maria Anders – córka generała Władysława Andersa, który od 5 czerwca 1993 roku jest patronem tej placówki dydaktycznej.
W Warszawie 15 stycznia 2016 roku na konferencji prasowej premier Beata Szydło poinformowała o tym, że powołała Annę Marię Anders, córkę generała Władysława Andersa, na stanowisko przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa. Dodatkowo, będzie ona także sekretarzem stanu w Kancelarii Rady Ministrów i pełnomocnikiem ds. dialogu międzynarodowego. Anders zastąpiła na tych stanowiskach zmarłego w kwietniu 2015 roku prof. Władysława Bartoszewskiego.

Wła-49 (amerski49@wp.pl)
Fot. Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz