wtorek, 13 czerwca 2017

Honorowe Obywatelstwo Miasta Gdańska dla Krzysztofa Wyszkowskiego /?/
W sprawie  przyznania Honorowego Obywatelstwa dla Krzysztofa Wyszkowskiego wniósł 13 czerwca 2017 projekt uchwały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Gdańska. Pismo w tej sprawie do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka skierował  Przewodniczący Klubu PiS Kazimierz Koralewski.
W złożonym piśmie czytamy: „Wnosimy o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 sierpnia 2017 r.  Projekt uchwały będzie referował przewodniczący klubu  Kazimierz Koralewski. Zwracamy  się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, o zapewnienie nam pomocy prawnej, w szczególności dotyczy to sporządzenia opinii radcy prawnego”.

Przypomnę, iż Krzysztof Wyszkowski, to założyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, były doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, były członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z którego wystąpił po ujawnieniu przez niego w maju 1992 r., że ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski był agentem SB.
Publicznie oskarżył byłego prezydenta Lecha Wałęsę o współpracę z SB w latach 70., a przedstawicieli NSZZ Solidarność o przywłaszczenie pieniędzy otrzymanych we Francji na początku lat 80. od francuskich związkowców. W 2004 oskarżył o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa Małgorzatę Niezabitowską, (rzeczniczki prasowej rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego) z którą zetknął się m.in. w redakcji „Tygodnika Solidarność”.
W kwietniu 2010 K. Wyszkowski złożył akces do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w listopadzie 2014 bezskutecznie z ramienia tej partii kandydował do rady miasta Sopotu.
W kwietniu 2016 roku został doradcą wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha ds. politycznych i historycznych. W czerwcu 2016 został powołany przez Sejm w skład Kolegium IPN.
Skład Rady Miasta Gdańska liczy 34 radnych, w tym 22 z PO i 12 z PiS.


                                                                       


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz