środa, 21 czerwca 2017

Można już szeptać w Oliwie


Dobra wiadomość dla zakochanych i posiadaczy wszelkich tajemnic. Otóż Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła remont dwóch Grot Szeptów w Parku Oliwskim. Można już w nich czule szeptać!
Groty Szeptów zawdzięczają swoją nazwę specyficznym właściwościom akustycznym. Groty to dwie znajdujące się naprzeciw siebie nisze. Ze względu na usytuowanie oraz konstrukcję odzwierciedlającą kształt muszli wzmacniają dźwięk oraz umożliwiają porozumiewanie się szeptem osobom, które są odwrócone do siebie plecami i przebywają w przeciwległych muszlach.
Zakres prac remontowych obejmował wymianę nawierzchni ścieżki prowadzącej do grot, z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię wykonaną z bruku klinkierowego. Zmiana dotyczyła również wejścia do grot, które zostały obniżone do stanu pierwotnego, czyli o ok. 15 cm. Fundamenty kamienne, które były zasypane ziemią i znajdują się pod powierzchnią gruntu zostały odsłonięte, co umożliwiło odbudowę rozebranych, brakujących fragmentów murów oporowych i renowację murów ceramicznych grot.
Całość została odtworzona na podstawie inwentaryzacji oraz fotografii wykonanych przed renowacją obiektów. Do ich odtworzenia zostały wykorzystane zabytkowe kamienie, układane na sucho, metodami historycznymi, bez zapraw wiążących.
Koszt remontu Grot (trwającego od kwietnia 2017) to 280 tys. zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz