poniedziałek, 23 stycznia 2017

Zamach na nową Katedrę w Gdańsku

Prezentacja wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się w poniedziałek 23 stycznia 2017 roku.
Na wystawę przeznaczono ok. 5 tys. m kw., co sprawia, że jest to jedna z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie.
W nowoczesny sposób wystawa ukazuje II wojnę światową z perspektywy ówczesnej wielkiej polityki, ale przede wszystkim przeżyć zwykłych ludzi różnych narodowości.
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, budowane przez osiem lat za kwotę około 450 mln zł, większą uwagę przykuwa media zachodnie niż polskie. To one gównie przeprowadzały wywiady z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.
To dziennikarze zachodni przyrównali nową placówkę muzealną, chyba z uwagi na jej ciekawy projekt architektoniczny, do... katedry.
W nowej gdańskiej Katedrze oprócz możliwości zwiedzenia stałej wystawy odbył się również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli muzeów z innych państw i kontynentów, m.in. z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, rosyjskiego Ermitażu, Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz Muzeum Humboldtów w Berlinie.
Uczestnicy uroczystego otwarcia wystawy dowiedzieli się, że w dzień po jej otwarciu, tj. we wtorek 24 stycznia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ma podjąć istotną decyzję, co do dalszego funkcjonowania tegoż Muzeum.
Otóż postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na wniosek Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wstrzymał wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd podzielił argumenty przedstawiane przez skarżących we wnioskach o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia. Sąd stwierdził, że wykonanie wydanego przez Ministra aktu groziło zarówno wyrządzeniem jednostce znacznej szkody, jak również spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków prawnych.
Członkowie Rady Muzeum również wyrazili zaniepokojenie planami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidującymi połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, podtrzymując tym samym swoje stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2016 r., dotyczącej kompromisu w sprawie planowanych przez Ministerstwo Kultury przekształceń instytucjonalnych.
W ocenie członków Rady zapowiadane przez Ministerstwo zmiany spowodują poważne komplikacje organizacyjne, sparaliżują w praktyce bieżącą działalność Muzeum II Wojny Światowej, pociągną za sobą poważne straty finansowe, a także – wobec zapowiedzi wycofania darów i depozytów – doprowadzą do uszczuplenia zbiorów, uderzając tym samym w spoistość narracji wystawy głównej.
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, dnia 20 października 2016 r. także wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zarządzenie Ministra Kultury z 6 września 2016 r. o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z nowo utworzonym Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.
Dyrektor Muzeum prof. Paweł Machcewicz otrzymawszy gromkie oklaski na powitanie, powiedział, iż powstaniu Muzeum II Wojny Światowej towarzyszyła idea utworzenia instytucji, która ukazywałaby drugą wojnę światową, łącząc perspektywę polską z doświadczeniami innych narodów europejskich. Jednym z głównym celów Muzeum jest pokazanie doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej, jak i w krajach pozaeuropejskich.
Zasadniczy nacisk położony został na losy jednostek, społeczności i narodów, a historia militarna stanowi jedynie tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach jak: ludobójstwo, opór wobec okupanta, dyplomacja i wielka polityka. Takie podejście – w ocenie dyrektora Pawła Machcewicza - oddaje wyjątkowość doświadczenia II wojny, w której największe ofiary poniosła ludność cywilna.
O dalszych losach nowej gdańskiej Katedry, po odwołaniu się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadecyduje Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. I to już niebawem...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz