piątek, 28 lipca 2017

Rozbudowa Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie

Ponad 83 mln zł, to koszt rozbudowy sąsiadującego z moim domem mieszkalnym Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie. Celem jest poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych dla mieszkańców Pomorza.
W szczególności chodzi o leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych i profilaktykę chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Projekt inwestycyjny stanowi odpowiedź na wyzwania związane z chorobami cywilizacyjnymi, które są jednym z problemów zdrowotnych również naszego kraju.
W ostatnich latach, także w województwie pomorskim, wzrosła zachorowalność na choroby cywilizacyjne, takie jak: nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego.
Dzięki nowej infrastrukturze i nowoczesnemu sprzętowi oraz przeszkolonej, wykwalifikowanej kadrze, zwiększy się jakość oferowanych usług medycznych, a tym samym wzrosną szanse na szybki powrót do zdrowia. Inwestycja wpłynie korzystnie na komfort pacjentów, ich rodzin oraz komfort pracy kadry medycznej, co znacznie zwiększy jej efektywność. Łatwy dostęp do usług, to możliwość szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia.
Szpital Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie jest trzecim największym szpitalem w Gdańsku i województwie pomorskim. Obecnie funkcjonujący w szpitalu blok operacyjny działa już od 32 lat i nie podlegał większym modernizacjom. Wyposażenie medyczne oddziałów wymaga wymiany na nowy, wysokospecjalistyczny sprzęt najnowszej generacji.
Projekt zakłada rozbudowę szpitala o trzykondygnacyjne skrzydło z blokiem operacyjnym (8 sal) i salą wybudzeń, oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej i oddziałem urologii wraz z wyposażaniem w nowoczesny sprzęt. Zakupione zostaną m.in. kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze. Nowoczesna sala kardiologiczna hybrydowa pozwoli na zastosowanie innowacyjnych i skutecznych metod leczenia. Przebudowany zostanie wewnętrzny układ komunikacyjny, w ramach którego powstaną nowe ciągi pieszych i 75 nowych miejsc parkingowych.
Dla zwiększenia jakości usług i podnoszenia kompetencji medycznych zaplanowano również szkolenia dla kadry medycznej, specjalizacje, studia podyplomowe, a lekarze rezydenci będą mieli możliwość kształcenia się z nowych nieinwazyjnych metod leczenia.
Wszystkie te działania będą miały bezpośrednie przełożenie na wzrost poziomu jakości udzielanych świadczeń. Nowoczesne metody leczenia i nowoczesna aparatura medyczna skrócą czas rekonwalescencji, przyspieszając powrót do zdrowia. Przewiduje się też spadek liczby orzeczeń o niepełnosprawności i niezdolności do pracy wydawanych z powodu chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego czy kostno-stawowego.
Rozpoczęcie prac planuje się na styczeń 2018 r., natomiast ich zakończenie na grudzień 2019 r. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt ten otrzymał unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 47 mln zł. Samorząd Województwa Pomorskiego na tę inwestycję przeznaczył blisko 32 mln zł, a spółka Copernicus prawie 5 mln zł.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz