czwartek, 6 lipca 2017

Trójbój LA dla dzieci i ich rodziców /?/

Za prawie 2 miliony złotych obok ZSO nr 8 przy ul. Meissnera w Gdańsku Zaspie powstał nowoczesny kompleks sportowy, w skład którego wchodzą trzy boiska, wszystkie o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto jest bieżnia 3-torowa obwodowa o długości 242 m, bieżnia 4-torowa prosta o długości 120 m, rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do skoku w dal. 
Cały teren został odwodniony (zbudowano kanalizację deszczową) i oświetlony, stworzono także elementy małej architektury i zieleni, zainstalowano monitoring. Wykonawcą projektu była Gardenia Sport z Warszawy, a wartość umowy wyniosła około 1,9 mln zł.
- Stawiamy na sport amatorski i aspekty zdrowotne, udostępniając młodzieży szkolnej i okolicznym mieszkańcom te sportowe obiekty – powiedziała dyrektor ZSO nr 8 na Zaspie Rozstajach Agnieszka Tomasik, udzielająca wypowiedzi red. Agacie Olszewskiej i Januszowi Rolczyńskiemu. - Może po letnich wakacjach we wrześniu uda nam się rozegrać trójbój lekkoatletyczny wśród naszych uczniów i ich rodziców. Wiem jak istotne jest uprawianie sportu, bo sama zaczęłam biegać w ramach akcji charytatywnych, zbierając fundusze na leczenie ciężko chorego dziecka. Dostrzegam też chęć dzieci do naturalnego ruchu, sportowej rywalizacji, ale trzeba im tylko stworzyć do tego odpowiednie warunki.
Chęci do wykonywania różnych ćwiczeń fizycznych, czy ruchowej zabawy można było oglądać podczas uroczystości oddania nowego obiektu sportowego do użytku. Dzieci półkolonijne uczestniczyły w różnych zabawowych konkurencjach, a nad całością czuwał nauczyciel WF Paweł Drobnik, absolwent AWFiS Gdańsk. Po zajęciach sportowych wszystkie dzieci mimo lekkiego zmęczenia były uradowane i chętnie gasiły pragnienie pijąc wodę z dodatkiem listków mięty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz