środa, 8 lutego 2017

Gość specjalny ambasador Malty


Tradycyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce odbyło się 6 lutego 2017 w Domu Uphagena przy ulicy Długiej w Gdańsku. Na powyższym zdjęciu pierwszy z prawej Adam Koperkiewicz, będący przyjacielem wielu konsulów, były długoletni dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Został on określony przez prowadzącą spotkanie Magdalenę Pramfelt jako cicerone po Gdańsku, tj. oprowadzający wiele delegacji zagranicznych po tysiącletnim grodzie nad Motławą. Towarzyszą mu m.in. konsul generalny Turcji w Gdańsku Serdar Davran i konsul honorowy Francji w Gdańsku Alain Mompert.
Na zaproszenie Magdaleny Pramfelt, prezydent tegoż Stowarzyszenia (na powyższym zdjęciu pierwsza z prawej), w spotkaniu wzięły udział osobistości świata polityki, kultury, nauki i gospodarki oraz przedstawiciele służb mundurowych. Pani prezydent poinformowała, że dotychczasowy honorowy konsul Wielkiej Brytanii w Gdańsku Andrzej Kanthak został mianowany ambasadorem w Republice Południowej Afryki, Wspomniała też, że spotkania SKHwP są kontynuacją wieloletnich styczniowych spotkań rodziny Uphagenów, podczas których dzielono się dywidendą. Tradycja konsulów honorowych w Gdańsku jest wielowiekowa, a do najstarszych należą placówki Francji i Niderlandów.
Zabierający głos jako pierwszy wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, życzył konsulom akredytowanym w naszym kraju zacieśniania kontaktów Polski z krajami jakie reprezentują. Przy rosnącej w krajach europejskich, w tym i w Polsce fali grypy, życzył wszystkim zebranym dużo zdrowia.
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z zadowoleniem odniósł się do rosnącej ilości zagranicznych delegacji mających w planach swoich służbowych podróży do Polski, koniecznie zwiedzenie Gdańska i Pomorza.
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski (drugi z lewej na powyższym zdjęciu) wystąpił w imieniu swoim, a także wicemarszałka Ryszarda Świlskiego i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, wyrażając podziękowania za promowanie przez konsulów walorów turystycznych naszego kraju i możliwościach rozwinięcia u nas biznesów zwłaszcza w dziedzinie gospodarki morskiej.
Podczas spotkania zostali poproszeni o przedstawienie się nowo mianowani konsulowie, wśród nich był także przedstawiciel konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Zhao Xiuzhen.
W spotkaniu w gdańskim Domu Uphagena po raz pierwszy uczestniczyli konsulowie honorowi Peru, konsulatu w Toruniu Stanisław Rakowicz i konsulatu w Gdańsku Roman Walaciński.
Łew Zacharczyszyn, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku wspomniał o aktualnie prowadzonej wojnie w jego kraju i dlatego życzył zachowania pokoju przedstawicielom wszystkich państw biorących udział w tym konsularnym spotkaniu. Życzył też zdrowia i pomyślności zebranym, jak i ich rodzinom.
Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik chwalił zacieśniające się kontakty naukowe kierowanej przez siebie uczelni zwłaszcza z uczelniami chińskimi.
Spośród wielu gości, głównie mężczyzn, jedynie rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku prof. Waldemar Tłokiński zachował się jak przystało na dżentelmena i wręczył okazały bukiet kwiatów Magdalenie Pramfelt, prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce.
Gościem specjalnym spotkania była Jej Ekscelencja Natasha Mali Daudey, ambasador Republiki Malty w Warszawie. To Republika Malty w rozpoczętym półroczu przejęła rezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Do zebranych konsulów ambasador Malty powiedziała, że unijną prezydencję Malta, jako najmniejsze państwo członkowskie UE sprawuje od 1 stycznia 2017 roku. Jako debiutujące w tej roli państwo zapowiada, że będzie realizować program zbudowany wokół trzech “M”: migracji, polityki morskiej (Maritime) i Morza Śródziemnego (Mediterranean). 
Malta będąca wyspą na Morzu Śródziemnym i licząca zaledwie 423 tys. mieszkańców, weszła do UE, podobnie jak Polska w 2004 r. i w obecnym półroczu po raz pierwszy przewodniczy pracom UE. Ze względu na swoje położenie Malta jest wyczulona na problem napływu imigrantów. Przywiązuje w związku z tym szczególne znaczenie do problemu kryzysu migracyjnego, podkreślając konieczność zreformowania unijnej polityki azylowej i pełnego wdrożenia ustaleń o relokacji 160 tys. uchodźców w państwach UE. W związku ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego w Europie, maltańska prezydencja umieściła w swoim programie także kwestie bezpieczeństwa.
Na zakończenie spotkania z Jej Ekscelencją Natashą Mali Daudey, ambasador Republiki Malty w Warszawie, kurtuazyjną rozmowę przeprowadziła red. Grażyna Wiatr, prezes Zarządu Wydawnictwa Prasowego EDYTOR Sp. z o.o., wydawca Magazynu Pomorskiego. Asystował tej rozmowie Konsul Honorowy Republiki Malty w Gdyni Sławomir Kalicki, prezes zarządu Marine Spółka z o.o.
Podobną kurtuazyjną rozmowę przeprowadził i wymienił się wizytówkami Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej w Gdańsku Krzysztof Figiel.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz