niedziela, 5 lutego 2017

Ponownie poświęcono tablicę św. Maksymiliana Kolbe


Święty Maksymilian Kolbe, będący patronem elektryków i energetyków, w pewnej mierze przyczynił się do ponownego uruchomienia, po trzech latach przerwy, Rejonu Dystrybucji i Punktu Obsługi Przyłączeń w Starogardzie Gdańskim.
W budynku przy ul. Pelplińskiej 24, w którym przez wiele lat mieścił się ten energetyczny Rejon, obsługujący około 60 tys. mieszkańców, w 1995 roku ks. infułat Stanisław Grunt odsłonił i poświęcił wmurowaną tablicę upamiętniającą patronat św. Maksymiliana Kolbe. 
Na mosiężnej tablicy wyryto napis o następującej treści: „Ku chwale Boga i utrwaleniu dziedzictwa któremu na imię Polska na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa w jubileuszowym 2000 roku energetycy. Święty Maksymilianie oręduj za nami”.
Uczestniczący w uroczystości ponownego uruchomienia starogardzkiego Rejonu energetycznego Krzysztof Kurt, dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Energa oddział w Gdańsku powiedział, że poprzedni decydenci w ramach „zwijania gospodarki” zlikwidowali starogardzki Rejon energetyczny 13 lutego 2013 roku. Budynek został przeznaczony do sprzedaży. Na szczęście czuwał nad nim święty Maksymilian Kolbe.
W ponownym poświęceniu tej samej tablicy i ponownym uruchomieniu Rejonu energetycznego w Starogardzie Gdańskim, oprócz przedstawicieli Energii SA, uczestniczyło również pięciu duchownych.
Kler reprezentowali: ksiądz kanonik ekonom diecezji pelplińskiej ks. Andrzej Szopiński; ks. sekretarz biskupa pelplińskiego Marcin Kunda; rzecznik biskupa pelplińskiego ks. Ireneusz Smagliński; proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku Zaspie ks. prałat Kazimierz Wojciechowski; proboszcz parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim ks. Janusz Lipski,
Archidiecezjalny duszpasterz energetyków, elektryków i elektroników diecezji gdańskiej. ks. prałat Kazimierz Wojciechowski wspomniał, że uczestniczył w 1995 roku w odsłonięciu oraz poświęceniu tej tablicy i nie przypuszczał, że po 22 latach, dzięki patronowi elektryków i energetyków Maksymilianowi Kolbe, jeszcze raz przyjdzie mu poświęcić tą tablicę.
W uroczystości ponownego uruchomienia energetycznego Rejonu na Kociewiu uczestniczyli również przedstawiciele Związków Zawodowych w osobach: Bogusława Niemcow, Adam Radziak i Seweryn Konieczny. Wyrazili ono swoje zadowolenie z faktu powrotu polskiej energetyki na właściwe tory. Skrytykowali dotychczasową tendencję tworzenia wielu różnych spółek w tej samej energetycznej firmie. Uznali, że przed polską energetyką nadal są ogromne zadania, gdyż 40 proc. naszego społeczeństwa mieszka poza dużymi miastami. Trzeba im zapewnić stałą bezawaryjną dostawę prądu. Trzeba też trzymać się starej maksymy, że to energetycy są dla społeczeństwa, a nie odwrotnie.
W czasie uroczystości, Energa SA otrzymała także od przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki dyplom za szczególne osiągnięcia w promowaniu realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starogardzie Gdańskim oraz wsparcia rzeczowe dla szkoły.  
Związek Pracodawców Starogardzkiego Klubu Biznesu zrzeszający 180 firm również docenił Energę SA przyznając jej dyrekcji okazały puchar (zdjęcie powyżej). Obecnie Energa-Operator obsługuje klientów poprzez 6 oddziałów podzielonych na 38 rejonów dystrybucyjnych (razem z nowo odtworzonymi). W 2012 roku było ich 46. Głównym zadaniem rejonów jest zapewnienie niezawodnego funkcjonowania sieci niskiego i średniego napięcia, sprawnego przywracania zasilania i troska o bezpieczeństwo majątku sieciowego. Dla klientów Rejony to bliskie lokalizacje, w których można dokonywać wszelkich formalności związanych z przyłączaniem obiektów do sieci dystrybutora energii elektrycznej.
Energa-Operator SA jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Dostarcza energię elektryczną na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju (północna i środkowa część kraju). Z jej usług korzysta łącznie ponad 2,9 mln odbiorców. Spółka eksploatuje ponad 184 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 roku


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz