piątek, 10 lutego 2017

Przepustki młodych gdańskich naukowców do Nobla


Dwie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena już po raz czternasty wręczono w piątek, 10 lutego, 2017 roku w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 w Gdańsku. Na uroczystości obecni byli laureaci wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Tradycyjnie nagrodzeni zasiedli na pięknie rzeźbionych, zabytkowych krzesłach i wysłuchali laudacji.
Nagrodzeni zostali mgr Wacław Kulczykowski z Uniwersytetu Gdańskiego (kategoria nauk humanistycznych i społecznych) i dr inż. Adrian Bekasiewicz z Politechniki Gdańskiej (w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych).
Na powyższym wspólnym zdjęciu wraz z wicemarszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, wiceprezydentem Gdańska Piotrem Kowalczukiem i promotorami przyznanych nagród.
Mgr Wacław Kulczykowski (ur. w 1988). To doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę doktorską poświęca średniowiecznym systemom zaopatrywania miast w wodę i historycznych obiektów hydrotechnicznych na terenie Pomorza Gdańskiego oraz dawnych Prus Wschodnich.
Wacław Kulczykowski jest też autorem 9 artykułów oraz 4 rozdziałów w monografiach naukowych pisanych w języku polskim i angielskim. To również uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych. Wykonał m.in. opracowanie historyczne badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w obrębie Fortu Carré w Twierdzy Wisłoujście. Aktywnie brał udział w organizacji 40 wydarzeń popularyzujących naukę. Wykonawca i kierownik wielu projektów naukowych z dziedziny archeologii.
Gratulacje Wacławowi Kulczykowskiemu złożyła również Ewa Liegman. dobra znajoma laureata. 
 
Dr inż. Adrian Bekasiewicz (ur. w 1987), któremu złożono gratulacje, to absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informacji Politechniki Gdańskiej, w której bronił pracy doktorskiej pod tytułem: Projektowanie anten szerokopasmowych z użyciem szybkich metod optymalizacji wielokryterialnej. 
Obecnie Adam Bekasiewicz jest badaczem na wydziale ETI oraz pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Rejkiawiku (Islandia). Od 2011 roku laureat regularnie otrzymuje granty na badania, a także jest głównym wykonawcą grantów z Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje między innymi z Engineering Optimization and Modeling Center (EOMC) w Islandii.
Adam Bekasiewicz (na zdjęciu odbierający gratulacje) w swoich badaniach koncentruje się na opracowaniu technik umożliwiających szybkie projektowanie układów mikrofalowych i antenowych. Młody naukowiec jest też współautorem 170 publikacji, w tym 65 prac w czasopismach, 7 rozdziałów w monografiach, 94 recenzowanych artykułów konferencyjnych oraz 4 prac o zasięgu krajowym. Jest też współautorem łącznie 10 prac z chemii, inżynierii lotniczej oraz hydrodynamiki. Współpracuje z zespołami badawczymi z Belgii, Chin, Islandii, Kanady, Republiki Południowej Afryki oraz Stanów Zjednoczonych. 
Laureat podziękował rodzinie, w tym żonie Aleksandrze i 2-letniemu synowi Igorowi za wsparcie w realizowaniu jego naukowej pasji.
Nagroda ta promuje naukowców działających w Gdańsku, którzy pomimo swojego młodego wieku, odznaczają się bogatym dorobkiem. Jest uhonorowaniem ich wkładu w rozwój nie tylko lokalnego środowiska i ich dziedzin macierzystych, ale też polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Inwestycja w naukę i mecenat nad mistrzami to także najpiękniejsze tradycje dojrzałych i odpowiedzialnych miast – powiedział Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej (na powyższym zdjęciu pierwszy z prawej). – Życzę laureatom, aby nasze pomorskie młode Noble były wstępem do odebrania Nobla w Sztokholmie – podsumował Piotr Kowalczuk.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Mileny Rudzińskiej z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdańska nagrody pieniężne w wysokości po 7 tys. zł brutto. Już tradycyjnie laureaci otrzymali od dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Waldemara Ossowskiego karty wstępu do placówek muzealnych mu podległych oraz po dwa albumy o Twierdzy Wisłoujścia i Przedzamczu Gdańska.
Nagroda ta przyznawana jest od 2003 roku. Od 2006 roku nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena (wcześniej „Młode Heweliusze”). Wyróżnienia przyznaje się studentom i absolwentom gdańskich szkół i uczelni w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Młodzi naukowcy nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Ponadto muszą odznaczać się znacznym dorobkiem naukowym, realizowaniem znaczących projektów bądź posiadać zaproszenia na stypendium naukowe.
Kandydatury do nagrody zgłaszają rektorzy gdańskich uczelni, przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, członkowie Stacji Naukowej PAN w Gdańsku lub prezydent Gdańska. Wnioskodawcy przedstawiają sylwetki młodych badaczy, które następnie rozpatruje Kapituła Nagrody. Po obradach Kapituła przedstawia propozycje laureatów prezydentowi Gdańska.
Część artystyczną podczas uroczystości rozdania nagród wypełnił występ członków zespołu Cappella Gedanensis w składzie: solistka sopranowa Klaudia Trzasko, fortepian Elżbieta Kulińska, skrzypce Przemysław Mazur. Całość poprowadził red. Konrad Mielnik z Radia Gdańsk.
Obaj laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena podczas pożegnania podzielili się swoimi planami wakacyjnymi z Mileną Rudzińską z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdańska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz