poniedziałek, 5 września 2016

Nowożeńcy do dzieła!!!

Pięć różnych par nowożeńców przypadkowo sfotografowałem podczas krótkiego pobytu w Parku Oliwskim, uczestnicząc w niedawnym XI Międzynarodowym Festiwalu Mozartowskim Mozartiana. Wspominam o tym, bo rodzi się nadzieja na zahamowanie malejącego wskaźnika demograficznego.
Wydaje się, że po niedawnym wprowadzeniu w życie programu 500 plus, wzrośnie w naszym kraju przyrost naturalny. No, ale nie minęło jeszcze dziewięciu miesięcy od startu tegoż programu...
Po sporej ilości zawieranych małżeństw można być dobrej myśli. Póki co – jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego - liczba mieszkańców Polski sukcesywnie spada. Z najnowszych wyliczeń wynika, że w pierwszym półroczu ubyło 15 tys. osób. To oznacza, że 2016 jest piątym kolejnym rokiem, w którym populacja naszego kraju maleje.
Nowożeńcy w fantazyjny sposób fotografujący się w Parku Oliwskim, weźcie to sobie pod uwagę, że w ocenie ekonomistów Polskę czeka kryzys demograficzny, o jakim nam się nie śniło. Ale wiedząc o programie 500 plus, chyba dlatego skacząc do góry z radości, młodzi trzymali w dłoniach transparent z napisem dziękujemy.
Ekonomiści alarmują, że za brak przemyślanej polityki demograficznej słono zapłacimy my, nasze dzieci i wnuki. Z najnowszych danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu mieszkało w Polsce 38,422 mln osób, a pół roku wcześniej było nas 38,437 mln, tj. o 15 tys. więcej.
Nowożeńcy weźcie to pod uwagę, że główną przyczyną kurczenia się polskiego społeczeństwa jest ujemny przyrost naturalny. Choć minione półrocze było wyraźnie lepsze niż poprzednie, bo było narodzeń o 10 tys. więcej, a zgonów o 4 tys. mniej, to przyrost naturalny i tak wyniósł minus 9 tys. osób.
W maju 2016 roku minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przekonywała, że 500 plus przełoży się na wzrost wskaźnika dzietności i nawet przedstawiła konkretne prognozy. Obecny rząd przewiduje, że ustawa 500 plus, wiązać się będzie ze wzrostem liczby urodzeń o 278 tys. w ciągu najbliższych 10 lat. Ma on również przynieść wzrost wskaźnika dzietności. Planuje się, że w perspektywie 10-letniej, ten wskaźnik wzrośnie z obecnego poziomu 1,29 do 1,6.
Przypominam nie tylko nowożeńcom, że 11 lutego 2016 roku za przyjęciem projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającym program "Rodzina 500+" głosowało 261 posłów, przeciw było 43, a wstrzymało się od głosu 140.

Zdjęcia: Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz