poniedziałek, 24 kwietnia 2017

AWFiS Gdańsk najwyżej w rankingu szanghajskim

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku znalazła się wśród 300 najlepszych uczelni na świecie kształcących dla potrzeb kultury fizycznej w zestawieniu Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2016. Powiedział o tym rektor uczelni prof. Waldemar Moska podczas uroczystego otwarcia 23 kwietnia 2017 roku Polonijnego Centrum Sportów Wodnych przy Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich.
Uczestniczący w otwarciu Centrum przedstawiciele Polonii z: Austrii, Białorusi, Finlandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Szwecji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Światowej Federacji Sportu Polonijnego (WPSF) i władze AWFiS, dowiedzieli się, że gdańska uczelnia sportowa w oparciu o bazę Web of Science, uzyskała najwięcej punktów ze wszystkich sześciu polskich uczelni sportowych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław).
Gdańska uczelnia sportowa, obchodząca w 2014 roku swoje 45-lecie, wyprzedziła Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Akademię Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, które również znalazły się w gronie TOP 300.
Podczas tworzenia rankingu wzięto pod uwagę przede wszystkim tzw. cytowalność, czyli skalę międzynarodowego zasięgu publikacji afiliowanych w danej uczelni, obecność artykułów w najważniejszych światowych czasopismach naukowych i współpracę międzynarodową autorów poszczególnych artykułów.
Rektor AWFiS Gdańsk prof. Waldemar Moska wspomniał też o tym, że w ostatnim czasie w zarządzanej przez niego sportowej uczelni znacząco wzrosła liczba grantów pozyskiwanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWFiS. Na przestrzeni lat 2010–2016 wzrosła ona od 0 do 14, co w odniesieniu do niedużej liczby pracowników jest znaczącym osiągnięciem. Pozyskane granty i podniesienie poziomu badań naukowych w AWFiS zaowocowały w ciągu 6 lat wzrostem o niemal 1000 proc. publikacji w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, opatrzonych punktami IF.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz