piątek, 28 kwietnia 2017

Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016


Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której patronuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, odbyła się 27 kwietnia 2017 wieczorem, tradycyjnie w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Ceremonię zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości, w tym osoby nominowane do PNA za wybitne dokonania w dziedzinie kultury w roku 2016, przedstawiciele pomorskiego środowiska artystycznego, a także reprezentanci lokalnych władz.
W pierwszej części wieczoru zaprezentowano krótkie filmowe portrety nominowanych do nagrody, w których przedstawiono ich sylwetki i osiągnięcia. Jak zwykle nazwiska laureatów okryte były tajemnicą. Zalakowane koperty z nazwiskami zwycięzców przekazał marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi notariusz Bartosz Mędraś z kancelarii Notariusze Mędraś i Szulc Spółka Partnerska.
Honorowy tytuł Mecenasa Kultury otrzymała Elżbieta Bernacka-Hanus za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni Rysunku i Malarstwa, za organizację koncertu charytatywnego Muzyczne Mikołajki u Bernackich na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych dla dzieci. Laureatka otrzymała statuetkę Gryfa Pomorskiego.

Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej – nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom – a tym samym właścicielem statuetki Gryfa Pomorskiego i 10 tys. złotych, został Szymon Morus. Wyróżnienie przyznano za kierownictwo muzyczne opery Czarna Maska Krzysztofa Pendereckiego, którą mistrzowsko poprowadził w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.
Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym przez zgromadzonych gości punktem programu był werdykt dotyczący trzech laureatów PNA w kategorii Kreacje Artystyczne.
Zdobywcami Nagrody zostali: Jacek Kornacki za kuratorstwo i organizację wystawy Fête Funèbre w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która łączy różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz prowokuje do refleksji nad ludzką egzystencją;
Antoni Pawlak za nowy tom poetycki Walizka światła, nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata i samego siebie;
Mikołaj Trzaska za skomponowanie monumentalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.
Laureaci otrzymali statuetki Gryfa Pomorskiego oraz nagrody finansowe w wysokości 15 tys. złotych każda.
Ponadto Marszałek Województwa Pomorskiego rokrocznie przyznaje Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną w wysokości 20 tys. złotych za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. W tym roku laureatem tego wyróżnienia został Paweł Huelle (na powyższym zdjęciu), za wybitną twórczość literacką – powieści, opowiadania, sztuki teatralne, eseje – zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomorzem; za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region z kulturą europejską; za twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz