piątek, 28 kwietnia 2017

Mieczysław Struk... marszałkiem RP /?/ /!/

Laureatem Wielkiej Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 2016 rok został Paweł Huelle, za wybitną twórczość literacką – powieści, opowiadania, sztuki teatralne, eseje – zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomorzem; za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region z kulturą europejską; za twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie.
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk rokrocznie przyznaje Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną w wysokości 20 tys. złotych za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. Tym razem otrzymał ją pisarz Paweł Huelle, podczas gali 27 kwietnia 2017 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
Pisarz Paweł Huelle swoją obolałość i bardzo zły stan zdrowia tłumaczył spadnięciem – i to na trzeźwo jak zaznaczył - ze schodów w oliwskim domu, w którym mieszka. I dlatego podpiera się rodzinną laską będącą własnością jego pradziadka Tadeusza Fiedlera (ur. 1858 w Sanoku – zm 7 czerwca 1933 w Mościcach – polski inżynier mechanik, profesor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Mechanicznego, kierownik kilku Katedr i dwukrotny rektor tej uczelni).
Paweł Huelle był na tyle wzruszony przyznaną Wielką Pomorską Nagrodą Artystyczną (w wysokości 20 tys. złotych), że ową laskę rodzinną swego pradziadka Tadeusza Fiedlera, dwukrotnego rektora Politechniki Lwowskiej, podarował pomorskiemu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi z życzeniami, aby ten został senatorem, prezydentem, a może nawet i marszałkiem RP, bo... laskę marszałkowską już ma.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz