piątek, 7 kwietnia 2017

Lublin i Gdańsk wspólnie na bursztynowym szlaku

List intencyjny dotyczący współpracy Gdańska i Lublina oraz samorządów województw lubelskiego i pomorskiego z Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu podpisano w piątek 7 kwietnia 2017 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
- List intencyjny jest zwieńczeniem działań miasta Gdańska i Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu podejmowanych w województwie lubelskim od 2014 roku – mówi Robert Pytlos Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Bursztynu. – To ponadregionalne porozumienie dotyczy przede wszystkim promocji wzornictwa i designu z bursztynem bałtyckim i krzemieniem pasiastym oraz wykorzystania złóż obu tych rozpoznawalnych w świecie surowców jubilerskich dla rozwoju gospodarki i turystyki nie tylko obu województw, ale całego kraju.
Fot. Dominik Paszliński
List intencyjny podpisany został przez prezydentów stolic województw pomorskiego i lubelskiego oraz przez władze samorządowe obydwu regionów. Ze strony lubelskiej podpisali go: Paweł Nakonieczny – członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina (po oficjalnym spotkaniu), a ze strony pomorskiej: Ryszard Świlski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska. Sygnatariuszami ze strony Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu z siedzibą w Gdańsku byli: Zbigniew Strzelczyk – prezes Izby oraz Leszek Górski – wiceprezes. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele gdańskich jednostek miejskich, w tym Waldemar Ossowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Muzeum Bursztynu. Fot. Dominik Paszliński
- Opracowując list intencyjny, uwzględniono dotychczasową wiedzę dotyczącą złóż bursztynu występujących na terenie województwa lubelskiego i pomorskiego oraz wynikający z tego potencjał, który przekłada się m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy – stwierdza Robert Pytlos.
- Bursztyn bałtycki został odkryty na Lubelszczyźnie przypadkowo, podczas poszukiwania na prywatnej działce – mówił Zbigniew Strzelczyk prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu z siedzibą w Gdańsku. – Wtedy okazało się, że nie dość, że bałtycki bursztyn tam jest, to może być go nawet więcej niż w województwie pomorskim.
- Choć jest to już kolejny etap naszej współpracy z Gdańskiem, to jednak dopiero początek naszej wspólnej drogi – mówił z kolei Paweł Nakonieczny z Zarządu Województwa Lubelskiego. – Obecnie na Lubelszczyźnie organizujemy badania i zlecamy przetargi na odkrywanie bursztynu bałtyckiego.
- Mamy nadzieję, że nasi artyści, bursztynnicy i przedsiębiorcy zbudują teraz mocny sojusz ze swoimi kolegami z województwa lubelskiego – podkreślał natomiast prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Sygnatariusze listu chcą wspólnie wzmacniać pozycję Polski jako światowego ośrodka produkcji, sprzedaży, ale i wydobycia bursztynu bałtyckiego. Strony widzą także ogromne możliwości promocyjne i turystyczne obu miast i województw w oparciu o bursztyn bałtycki i szlak bursztynowy oraz krzemień pasiasty, wzornictwo i złotnictwo” – czytamy w podpisanym „Liście intencyjnym dotyczącym współpracy pomiędzy miastami Gdańsk i Lublin, województwami lubelskim i pomorskim oraz Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu”.
W liście intencyjnym strony wyrażają wolę współpracy w następujących dziedzinach:
- organizacja targów i wystaw w Gdańsku i w Lublinie,
- promocja wzornictwa i designu z bursztynem bałtyckim i krzemieniem pasiastym  w oparciu o zasoby pozostające w obu województwach,
- promocja obu miast i województw w oparciu o bursztyn bałtycki i krzemień pasiasty  jako atrakcję turystyczną i biznesową,
- promocja w zakresie  poszukiwania i wydobycia złóż bursztynu bałtyckiego, obróbki oraz sprzedaży wyrobów gotowych i półfabrykatów,
- organizacja szkoleń zawodowych oraz doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności w branży jubilersko- bursztynniczej,
- wymiana doświadczeń dotyczących promocji i wykorzystania lokalnych produktów turystycznych do zwiększenia ruchu turystycznego w obu województwach,
- wymiana doświadczeń dotyczących budowy i rozwoju centr logistycznych,
- współpraca placówek muzealnych z obu województw, szkół wyższych oraz lokalnych organizacji turystycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz