piątek, 7 kwietnia 2017

Gdańskie rewolucje podwórkowe Gdańsk 2017

Dopasowane do wysokiego wzrostu spodnie-ogrodniczki z napisem „Szef podwórka”, jako prezent otrzymał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas zorganizowanej już po raz trzeci konferencji „Gdańskie Rewolucje Podwórkowe”. Prezydent zapowiedział, że pojawi się w nowym ubraniu na jednym z sąsiedzkich spotkań, ale najpierw otrzymany prezent pokaże swojej córce 7-letniej Teresce.
Takie same prezenty otrzymali również moderator konferencji Paulina Borysewicz i dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB Jacek Łapiński, na którym spodnie-ogrodniczki leżały jak ulał.
Konferencja, która odbyła się 6 kwietnia 2017 w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku, była dobrą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących gdańskich podwórek. Poznańscy i trójmiejscy eksperci związani z architekturą, podpowiedzieli jak zaniedbane podwórka zamienić w przyjazną i użyteczną mieszkańcom przestrzeń. Była też mowa o kreatywnym projektowaniu, ochronie prywatności i miejskich programach, które wspomagają rewitalizacje podwórek.
Konferencję podzielono na dwie części tematyczne. Pierwsza część dotyczyła integracji wielopokoleniowej, druga zaś prywatności wspólnoty sąsiedzkiej. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że za 6 mln zł wyremontowano i uporządkowano 86 gdańskich podwórek Wśród panelistów znaleźli się architekci z Gdańska i Poznania.
Byli też słuchacze z Urzędu Miejskiego w Olsztynie, którzy przyjechali do Gdańska zdobyć wiedzę i wskazówki, które niebawem wcielone zostaną w olsztyńskie rewolucje. Na powyższym zdjęciu Paulina Żukowska z UM Olsztyn udziela wywiadu Natalii Gawlak i operatorowi Dariuszowi Kwidzińskiemu z portalu gdansk.pl, który na bieżąco relacjonował przebieg konferencji z odbiorem przez około 1200 osób.
Podczas konferencji nagrodzono zmodernizowane podwórka, z takich ulic jak: Ramułta – Smoleńska, Wyzwolenia 29, 30, Kaszubska 4, 6, 8, Lecha 3-5, Sienkiewicza 6/7 – Jaśkowa Dolina, Konopnickiej 12, Sienna 8, Zakopiańska 30, Wejhera 5-7, Tokarska/ Świętojańska/ Szeroka
Nagrodzono podwórkowych liderów, osoby które wykazały się ciężką pracą w 2016 roku. Nagrodę w postaci sekatora otrzymała m.in. Joanna Jażdżewska, w asyście moderatora Przemysława Kluza. 
Ogrodowe grabie w nagrodę otrzymała Ula Kuleszewicz.
Ewie Sienkiewicz osobiście nagrodę w postaci ogrodowych grabi wręczył przebrany w ogrodowy uniform dyrektor GZNK SZB Jacek Łapiński.
Pozostali podwórkowi liderzy: Karina Rembiewska, Piotr Trzciński, Beata Majsterek, Magdalena Korendo, Katarzyna Domiszewska, Robert Zaremba, Marek Iłowiecki, Barbara Kuźma, Mirosława Durmaj, Leszek Krauze, Ela Poźniak, Irena Witort, Jacek Łapiński
Prezydent Paweł Adamowicz otrzymał nagrodę specjalną od Zespołu ds. Podwórek w postaci tablo gdańskich podwórek uporządkowanych w 2016 roku. 
W ocenie Pawła Adamowicza porządkowanie podwórek to wielkie wyzwanie dla okolicznych mieszkańców. On tego doświadczył przed laty mieszkając w Śródmieściu Gdańska, kiedy trzeba było podjąć i zrealizować decyzję przestawienia podwórkowego śmietnika. To było pożyteczne doświadczenie społeczne.
Wręczając rzeczowe nagrody Paweł Adamowicz stwierdził, że podobnie jest obecnie, kiedy przy urządzaniu podwórek trzeba uwzględnić potrzeby właścicieli samochodów nie zgadzających się na likwidowanie podwórkowych parkingów. Mimo tych społecznych konfliktów wykrzyknął: - Niech żyje rewolucja podwórkowa w Gdańsku!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz