środa, 9 listopada 2016

54,2 mln zł na rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdańsku

Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności 9 listopada 2016, podpisano umowy, dzięki którym w latach 2016 – 2020 zostanie zainwestowanych 54,2 mln złotych w rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdańsku

Na powyższym zdjęciu trzeci od lewej w dolnym rzędzie Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. Polityki Społecznej, podpisał z Mieczysławem Strukiem, Marszałkiem Województwa Pomorskiego, umowy w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci pomorskich szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem potrzeb lokalnych i subregionlanego rynku pracy”.


Gdańsk konsekwentnie stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej zostaną zrealizowane w najbliższych latach dwa projekty edukacyjne.
- W Gdańsku stawiamy na rozwój szkół zawodowych. Chcemy zwiększyć atrakcyjność absolwentów naszych szkół na rynku pracy. Dzięki realizowanym projektom będziemy pomagać zarówno uczniom jak i nauczycielom, którzy będą mogli w sposób kompleksowy zwiększyć swoje kompetencje edukacyjne. W okresie 4 lat ponad 40 mln złotych zainwestujemy w rozwój infrastruktury szkolnej, powstaną nowe pracownie, laboratoria, warsztaty, będziemy też modernizować te, które już istnieją. Wszystko po to, by uczniowie opuszczający mury szkół byli atrakcyjni dla pracodawców, zgodnie z maksymą „Masz zawód i praktykę, masz pracę” – powiedział wiceprezydent Piotr Kowalczuk.

Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych
Projekt ten o wartości 41 208 194 zł, z dofinansowaniem na poziomie 71 proc. (z Unii Europejskiej) będzie realizowany do września 2019 roku. Jego celem jest podniesienie standardu w dotychczasowej infrastrukturze budowlanej 9 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, doposażenie pracowni zawodowych, warsztatów szkolnych i ośrodków egzaminacyjnych oraz zwiększenie oferty kształcenia ustawicznego.
W ramach prac inwestycyjnych planuje się: budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie dla Zespołu Szkół Morskich, modernizację warsztatów szkolnych oraz pracowni szkolnej w budynku Zespół Szkół Samochodowych, adaptację sal na pracownię techniczną dla zawodu technik budownictwa okrętowego (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum, modernizację budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską, modernizację pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptację sal na pracownię techniczną w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum: pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów, rozbudowę i modernizację wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowe Szkoły Budownictwa, rozbudowę i modernizację pracowni kształcenia zawodowego w budynku Zespołu Szkół Energetycznych, budowę budynku dydaktycznego pod kątem montażu urządzeń energetyki odnawialnej na terenie ZSE, rozbudowę i przebudowę budynku Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z przeznaczeniem na pracownie kształcenia zawodowego, a także budowę budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych (w ramach tego projektu zostały oddane już trzy foliowe tunele dydaktyczne, na zdjęciu poniżej).

Ponadto planuje się utworzenie poligonów: do prowadzenia robót ziemnych, melioracyjnych i do pomiarów geodezyjnych oraz utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej
Wartość projektu to 13 015 921, 59 zł z czego 90 proc. stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekty realizowane będą do końca sierpnia 2020 roku. Wsparcie otrzyma około 2750 uczniów, blisko 160 nauczycieli kształcenia zawodowego i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Działania prowadzone będą w 9 zespołach szkół ponad gimnazjalnych (Zespół Szkół Morskich, Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Łączności, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2).
Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu jeszcze więcej absolwentów szkół kształcących w 5 kluczowych branżach ma znaleźć pracę po zakończeniu edukacji. Wsparcie udzielane będzie za pomocą staży i praktyk zawodowych u pracodawców, dodatkowych zajęć z języka obcego, kursów dających uprawnienia branżowe( np. kursy energetyczne), kursów prawa jazdy kat. B lub C + wraz z egzaminem. W ramach projektu prowadzone będą także działania adresowane do nauczycieli, zwiększające ich kompetencje edukacyjne.
Zmieni się również poradnictwo zawodowe w Gdańsku - kursy będą bardziej atrakcyjne i lepiej dostępne.
Wszystkie działania, które planowane są w ramach tego projektu zostały określone na podstawie przeprowadzanych badań diagnostycznych uczniów i nauczycieli oraz podczas określania potrzeb pracodawców.
Wła-49

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz