środa, 9 listopada 2016

„My – Obywatele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej"

Powyższe hasło przyświecało uczestnikom V Forum Pomorskiej Edukacji, które odbyło się 9 listopada 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Dyskutowano o tak cenionych na Pomorzu wartościach uniwersalnych, jak: regionalności, wielokulturowości i obywatelstwie.
- To wielki dzień nie tylko dla pomorskich szkół zawodowych, ale i dla całej pomorskiej oświaty mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Mądre ułożenie sieci pomorskich szkół zawodowych, powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy, trwała współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, to warunki niezbędne do budowania na Pomorzu nowoczesnej gospodarki, do pozyskania krajowych i zagranicznych inwestorów, do poprawy jakości życia.
- W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozwój szkolnictwa zawodowego zostały zaplanowane naprawdę duże środki: ponad 25 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 51,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – powiedział Mieczysław Struk. – To największa w kraju kwota, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu branż kluczowych dla rozwoju Pomorza. Dzisiejsze umowy o dofinansowaniu projektów zintegrowanych dotyczą działań, które zmienią obraz pomorskiego szkolnictwa zawodowego. Środki trafią do wszystkich pomorskich powiatów oraz do szkół prowadzonych przez pomorskie rzemiosło, a także do szkół prowadzonych przez samorząd województwa pomorskiego.
Podczas forum marszałek Mieczysław Struk podpisał ze wszystkimi powiatami przygotowane przez jego pracowników umowy, o łącznej wartości 362 mln zł na projekty wsparcia szkolnictwa zawodowego w regionie pomorskim.
Jako pierwszą alfabetycznie, umowę podpisano z powiatem bytowskim (zdjęcie powyżej) na podniesienie edukacji zawodowej na kwotę 22,5 mln zł..
Jako drugą podpisano umowę z władzami powiatu chojnickiego o wartości 17,9 mln zł (zdjęcie powyżej).
Jak wyjaśniła Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przygotowanie projektów przez organy prowadzące (wszystkie powiaty województwa, dwa organy niepubliczne i samorząd województwa pomorskiego) poprzedzone było unikalnym w skali kraju procesem angażującym nie tylko te organy, ale i pracodawców oraz instytucje rynku pracy. W efekcie powstały opracowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zaowocuje to podniesieniem jakości tego szkolnictwa oraz poszerzeniem oferty kształcenia ustawicznego, a także umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych. Wartość przedsięwzięcia wynosi 326 mln zł, z czego dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków RPO WP 2014-2020, to niespełna 300 mln zł.
W V Forum Pomorskiej Edukacji uczestniczył wioślarski olimpijczyk, poseł RP Adam Korol, były minister sportu i turystyki w 2015 roku, obok którego zasiadała Katarzyna Hall, była minister edukacji narodowej, od 2019 do 2011 roku.
Organizowane od 2012 r. Forum Pomorskiej Edukacji to inicjatywa marszałka Mieczysława Struka. Jest ono odpowiedzią na zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zobowiązanie samorządu do uruchomienia sieci dialogu edukacyjnego w regionie. Nadrzędną ideą Forum jest aktywizowanie środowisk zainteresowanych jakością pomorskiej edukacji oraz inicjowanie systemowych i komplementarnych działań w tej dziedzinie. Wypracowane wnioski znajdują następnie odzwierciedlenie w regionalnej i lokalnych politykach edukacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz