wtorek, 22 listopada 2016

Święto pracowników socjalnych

Dzień Pracownika Socjalnego przypadał w niedzielę 20 listopada 2016. Z tej okazji, dopiero we wtorek 22 listopada, Paweł Adamowicz wręczył medale Prezydenta Miasta Gdańska 13 pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dowód uznania i szacunku oraz w podziękowaniu za długoletnią wzorową pracę na rzecz systemu pomocy społecznej. Otrzymały je następujące osoby: Dariusz Brodacki, Marta Grala, Kazimierz Kaszubowski, Mariola Klosskowska, Aleksandra Konkol, Jolanta Kreft, Barbara Kulesza, Teresa Łukaszewicz, Sylwia Mrowińska, Agnieszka Pawłowska, Aleksandra Rutkowska, Marta Sobocińska, Małgorzata Trościańczyk-Tobolska oraz Danuta Podogrodzka-Oleńko – Dyrektor DPS Gdańsk-Oliwa.
Paweł Adamowicz poproszony o zabranie głosu powiedział do społeczników licznie zebranych w Europejskim Centrum Solidarności: - Pomoc społeczna w polityce społecznej, to instytucja odgrywająca znaczącą rolę w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Gdańska w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Pracownicy socjalni to ludzie, którzy na co dzień udzielają pomocy rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzą także działania i programy aktywizujące społeczności lokalne.
O tym, że praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym mówiła nowa dyrektor MOPR w Gdańsku Małgorzata Niemkiewicz. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Praca socjalna integruje działania wokół rodziny, jej środowiska społecznego i lokalnego. W okresie ostatnich lat pomoc społeczna w Polsce przeszła gruntowną przemianę, którą zapoczątkowała pierwsza ustawa o pomocy społecznej, wchodząca u progu transformacji ustrojowej 29 listopada 1990 roku. Ideą, która przyświecała jej uchwaleniu było odejście od dotychczasowej opieki na rzecz pomocy społecznej i uczynienie z pracy socjalnej ważnego instrumentu pomocy społecznej.
Nowa dyrektor przypomniała, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku pracuje ponad dwustu pracowników socjalnych.
W dorocznym święcie pracownika socjalnego uczestniczyło o wiele więcej pań niż panów. W ocenie Piotra Kowalczuka, zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej, w ostatnich latach przeszliśmy od pomocy stricte finansowej do działania wspierającego tj. „wędka a nie ryba”, przy aktywnym angażowaniu w procesie pomocy samych potrzebujących. Obecnie, tworząc zespoły interdyscyplinarne, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi kadry rozwiązanie znajdują problemy, z którymi borykają się gdańszczanie. Podkreślić należy fakt, iż przedstawiciele gdańskiego MOPR-u uczestniczą także w działaniach na rzecz zmian legislacyjnych w Polsce - podkreśla
W części artystycznej wystąpił „Kabaret Zachodni” z Zielonej Góry. To czwórka artystów, którzy kabaretem zaczęli zajmować się jeszcze w poprzednim XX wieku. Grupę tworzą: Tomasz Łupak, Janusz Pietruszka, Jarosław Marek Sobański oraz Karolina Kuras.
Pojawiali się na wszystkich ważnych festiwalach kabaretowych i w wielu widowiskach telewizyjnych. Program kabaretu Zachodniego składa się ze skeczy i piosenek.
Charakteryzuje go kreowanie zaskakujących sytuacji: podryw na wózek z dzieckiem czy też niespodziewana wizyta reklamującego proszki do prania Zygmunta Hajzera.
Kabaret nawiązuje do miejscowości w których występuje. W naszym przypadku nawiązał do Kaszub, słynących ze zbiorów jagód oferowanych do kupna przy drogach. Podczas ich zakupów za dłuższy postój funkcjonariusze Straży Miejskiej nakładali stosowny mandat.
Gdańskim społecznikom zafundowano pokaz parzenia kawy.
Zainteresowanie odpowiednim parzeniem kawy było niewielkie jak na około 200 osób uczestniczących we święcie społeczników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz