czwartek, 17 listopada 2016

Europejski lider w ofiarach pieszych

Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT odbywa się w dniach 17–18 listopada 2016 na Politechnice Gdańskiej. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium są zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. "Rozwój Innowacji Drogowych (RID)".  
Podczas pierwszego dnia, około 200 uczestnikom seminarium zrobiono w auli uczelni wspólne pamiątkowe zdjęcie. Są to zarówno z kraju, jak i z zagranicy reprezentanci wyższych uczelni, instytucji centralnych i samorządowych, administracji drogowej, biur projektów, firm drogowych, policji oraz ośrodków ruchu drogowego.
Podczas dwunastu sesji zaprezentowanych zostanie ponad 80 referatów, dotyczących aktualnych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także tematyki podejmowanej w poszczególnych projektach Programu RID. Goście zagraniczni przedstawili aktualne trendy i rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Gdańskie seminarium jest dowodem dobrze rozumianej współpracy i integracji różnych instytucji, skupionych wokół wspólnego problemu społeczno-gospodarczego kraju, jakim są wypadki drogowe w Polsce.
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedział, że na 2017 rok jest przyznana kwota 1 mld zł na poprawę istniejących dróg krajowych. Z ubolewaniem stwierdził jednak, że nadal nie ma w Polsce opracowanych standardów, co do utrzymania dróg i autostrad w okresie letnim.
Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej powiedział, że na podstawie prowadzonych badań w 28 państwach europejskich, pod względem ilości ofiar drogowych (w przeliczeniu na milion mieszkańców) zajmujemy niechlubne piąte miejsce. Na te 28 państw, aż 50 proc. z ogólnej liczby ofiar, najwięcej jest ich w Niemczech, Francji, Włoszech i Polsce. Pod tym względem Polska jest aż trzy razy gorsza od swego północnego sąsiada – Szwecji. 
W ostatnich latach te statystki się zmniejszyły, ale nadal dochodzi u nas rocznie do około 3,5 tys. ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym i aż do 11 tys. ciężkich obrażeń. Poprawił się u nas wskaźnik wypadków do 11 proc. zabitych pod wpływem spożycia alkoholu przez kierowców, co lokuje nas na 25 miejscu w krajach UE. Ale europejski prym wiedziemy w ilości aż 35 proc. drogowych ofiar śmiertelnych wśród osób pieszych. Mimo uchwalonej w 2014 roku ustawy, nadal piesi w Polsce jej nie przestrzegają i nie noszą odblasków głównie w terenie niezabudowanym.
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przeprowadzili badania co do ruchu pieszego i rowerowego. W dużych miastach 20 proc stanowi ruch pieszych, a tylko 1 proc. rowerowy. W ostatnich siedmiu latach w Gdańsku nastąpił wzrost ruchu rowerowego z 2 do 6 proc., zatem zwiększył się aż trzykrotnie. W Krakowie odpowiednio z 1 do 2 proc., a w Warszawie z 1 do 3 procent.

W Gdańsku są zamontowane 22 liczniki pomiaru ruchu rowerowego. Największy wzrost tego ruchu nastąpił w Gdańsku w 2013 roku. Ten wzrost ilości rowerów wpłynął na większą ilość rowerowych wypadków drogowych. Główne tego przyczyny, to nadmierna szybkość w tym głównie po chodnikach, nie przestrzeganie znaków drogowych, brak odpowiedniego oświetlenia, wadliwe hamulce i raptowne wtargnięcia pieszych na ścieżki rowerowe. Naukowcy z PG rozważają konieczność wprowadzenia odbycia obowiązkowych kursów celem uzyskania prawa jazdy rowerem
Jest w tym dużo racji, bo z danych Marii Dąbrowskiej-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie wynika, że w Polsce od 2010 roku o 7 proc. wzrosła liczba ofiar śmiertelnych z udziałem rowerzystów i o 55 proc. wzrosła ilość ciężko rannych. 
Co intrygujące, że nawet na ścieżkach rowerowych aż czterokrotnie nastąpił wzrost wypadków drogowych. W jej łącznej ilości aż w połowie z nich uczestniczyły osoby powyżej 50 roku życia
Seminarium, któremu towarzyszy wystawa pt. Przyjazna droga, organizowane jest przez Politechnikę Gdańską, we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów i Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej. Patronat honorowy nad seminarium GAMBIT objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent Europejskiej Federacji Drogowej oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.

Fot. Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz