piątek, 2 grudnia 2016

70-lecie Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

Jako pierwsza w Polsce od 1993 roku wykorzystuje komputery do katalogowania swoich zbiorów. Znacznie wcześniej, bo od 1973 roku ma siedzibę przy alei Hallera w Gdańsku Wrzeszczu. Natomiast od 2 czerwca 1976 roku nosi imię Gdańskiej Macierzy Szkolnej.
W tym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.
O jubileuszu informowała dedykacja umieszczona na okazjonalnym torcie.
Zamiast siedmiu, choćby po jednej na każde dziesięciolecie, zapalono tylko jedną tortową racę.
Z okazji obchodów jubileuszowych 2 grudnia 2016, dyrekcja biblioteki rozkroiła okazjonalny tort na wiele sporych porcji, aby wystarczyło dla wszystkich gości. Nawet jeszcze trochę zostało.
Podczas części oficjalnej, wicemarszałek pomorski Krzysztof Trawicki wspomniał, że jego zona była kierowniczką biblioteki w Zblewie. Serwowała mu o wiele lepszą strawę duchową przynosząc z biblioteki do domu książki, niż przyrządzała... strawę kulinarną. Jego dom, jako zawodowego weterynarza, był zawalony różnymi książkami i dlatego docenia ich zawartość i znaczenie w życiu człowieka.
W imieniu pomorskiego marszałka Mieczysława Struka, z okazji jubileuszu 70-lecia, wręczył trzy laptopy i czterem pracownikom biblioteki nagrody pieniężne. Otrzymali je: Jolanta Kąkol, Małgorzata Kłos (dyrektor biblioteki), Hanna Pacholska i Zdzisława Woźniak-Lipińska.
Wiceprezydent Gdańska ds. społecznych Piotr Kowalczuk był nieco mniej hojny niż marszałek i podarował niewielkiej wielkości grafikę Dworu Artusa. Wspomniał, że przez pięć lat studiów, wiele czasu spędził w tej bibliotece. Od tamtego czasu, pod względem wyposażenia w sprzęt elektroniczny, wiele się zmieniło w gdańskich bibliotekach.
Dyrektor Radia Plus w Gdańsku, ksiądz dr Maciej Kwiecień mówił o szacunku dla człowieka i zadaniach oraz powinnościach bibliotekarzy. W jego ocenie obecnie następuje zderzenie kultury słowa i obrazu. Kiedyś słowo niosło niezwykłą wartość pobudzającą wyobraźnię. Niestety obraz zabił wyobraźnię, chociaż słowo i obraz żyją w dwóch różnych przestrzeniach. Żyją one w pewnym napięciu i się wzajemnie uzupełniają. Jednak z przewagą obrazu, który nas coraz bardziej osacza. Mimo tego musimy sobie zdawać z tego sprawę, że słowa są elementem podstawy naszego życia. Są one niezbędne w poznawaniu i interpretowaniu rzeczywistości, w kreacji i perswazji, czyli stanowią aspekt wychowawczy.
Mówca kierując swoje słowa do bibliotekarek, stwierdził, że pomimo spadku czytelnictwa, bibliotekarze są w awangardzie społecznej. Ba, bibliotekarze utożsamiają się z żołnierzami, bo są na pierwszej linii frontu w szerzeniu dobrego czytelnictwa. Jednak, aby być dobrze uzbrojonym, muszą przez cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Muszą być menadżerami i promotorami własnej placówki czytelniczej. W 2005 roku powstał Kodeks Bibliotekarza, który ma służyć słowu, być przewodnikiem dla młodych ludzi, promotorem dobrej literatury i duchowej strawy.
Bardzo ciekawie o wizerunku bibliotekarzy w filmach i kulturze masowej, mówił Fryderyk Wojda, pracownik 70-latki. Na przykładzie fragmentów wielu filmów, ukazał on różne wizerunki bibliotekarek. Wizerunki od "myszek" poprzez "wojowniczki", a nawet "skromnisię" przeistaczającą się w kobietę wampa, co ukazywał film pt. Kocurek z 2001 roku.
Uczestniczki uroczystości jubileuszowej, nieco zaskoczone takim wizerunkiem przeistaczającej się bibliotekarki w wampa, dowiedziały się od Zbigniewa Mellera o funkcjonującej od ośmiu lat na naszym rynku technologii IBUK Libra. Kolejną usługą godną polecenia jest możliwość dotarcia przez czytelników do zbiorów Biblioteki Narodowej, za pośrednictwem Academiki, tj. cyfrowej wypożyczalni między bibliotecznej książek i czasopism naukowych. Te nowatorskie usługi umożliwiają wypożyczanie książek w formie elektronicznej. Są ona pomocne w edukacji i rozwoju naszego społeczeństwa. Dowodem na to są dwa miniony książkowych stron przeczytanych poprzez internet w okresie tylko jednego miesiąca. W Polsce Północnej na początku było oferowanych do czytania 510 tytułów, a obecnie jest ich około tysiąca. Za dotychczasową współpracę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku otrzymała stosowne wyróżnienie.
Najliczniejszą grupę bibliotekarek gratulującą dyrektorce Malgorzacie Kłos (pierwsza z lewej) jubileuszowych osiągnięć i sukcesów, były pracowniczki placówek podległych pomorskiemu departamentowi edukacji i sportu.
W części artystycznej z repertuarem głównie utworów irlandzkich, wystąpiła Barbara Karlik, śpiewając i grając na wczesnej harfie celtyckiej. Zaczęła w 2001 roku jako samouk, a od 2005 roku prowadzi warsztaty i letnią szkołę gry na tym zabytkowym instrumencie.

Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz