środa, 7 grudnia 2016

Najlepsza Lechia Gdańsk na odnowionym boisku

Lechia Gdańsk wygrała „Mikołajkowy turniej piłki nożnej o puchar Rektora AWFiS”, który został rozegrany na nowo oddanym do użytku 6 grudnia 2016 roku całkowicie odnowionym i przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych boisku piłkarskim z nawierzchnią syntetyczną na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
W turnieju wzięły udział cztery zespoły złożone z piłkarzy do lat 19. Każda z drużyn otrzymała puchar stosowny do uzyskanego miejsca.
Rektor sportowej uczelni prof. Waldemar Moska wręczając puchar zwycięskiej drużynie Lechii Gdańsk powiedział, że zmodernizowane boisko będzie służyło mieszkańcom Gdańska we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z planami i działaniami Uczelni w celu otwarcia kampusu AWFiS dla mieszkańców Oliwy i całego Gdańska. To kolejny krok ku otwarciu uczelnianego kampusu na lokalną społeczność.

Drugie miejsce w turnieju zajął zespół Gedania Gdańsk (na powyższym zdjęciu), trzecie – Polonia, a czwarte – Jaguar Gdańsk.

Przy remisach gry podstawowej, ostateczny wynik ustalano po rzutach karnych, co dokumentują powyższe zdjęcia. 
Uczestnicy turnieju bali zadowoleni z gry na zmodernizowanym boisku. Dowiedzieli się o nim, że zakres prac modernizacyjnych był szeroki i objął wymianę nawierzchni syntetycznej na płycie boiska o wymiarach z obszarem do gry 104 m x 65 m, wymianę 299 sztuk krzesełek, czyli 100 proc. miejsc widowni; wymianę elementów systemu oświetlenia boiska, zadaszeń dla zawodników rezerwowych oraz modernizację ogrodzenia boiska. W wyniku modernizacji obiekt – co istotne - uzyskał atest FIFA 1.

Obiekt pełni funkcję użytkową dla różnych odbiorców w ramach podpisanych umów i porozumień. Jednym z użytkowników jest klub piłkarski Sztorm AWFiS Gdańsk reprezentujący kobiecą piłkę nożną. Dodatkowo na boisku przeprowadzane są całoroczne treningi i rozgrywki ligowe Piłkarskiej Ligi Trójmiasta Amatorów, a także trenują najmłodsze roczniki Akademii Sportowej Pomorze.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków zajęć dydaktycznych studentów, którzy będą mogli w profesjonalny sposób doskonalić swoje umiejętności w zakresie treningu, planowania zajęć itp. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł. AWFiS otrzymała na ten cel dotację w wysokości 1 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016, a także dotację celową w wysokości 700 tys. zł z Gminy Miasta Gdańska. Modernizacja trwała trzy miesiące.

Wykorzystanie zmodernizowanego obiektu przyczyni się nie tylko do poprawy jakości warunków trenowania przez zespoły ligowe, ale również umożliwi korzystanie z wysokiej klasy obiektu lokalnym organizacjom krzewiącym zdrowy styl życia. Ponadto przyczyni się również do krzewienia zdrowego stylu życia i wychowywania młodzieży przez sport poprzez różne formy aktywności realizowane na obiekcie. Wymiar społeczny powyższej inwestycji dla lokalnej społeczności będzie ogromny. Przyczyni się nie tylko do rozwoju sportu, ale będzie miał również wpływ na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Do tej pory korzystali z niego np. uczestnicy wieloletniego, ambitnego programu TOP TALENT, finansowanego przez Gminę Miasta Gdańsk, w którego efektach upatruje się ogromne nadzieje na przyszłość pomorskiej piłki nożnej.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz