czwartek, 1 grudnia 2016

Bursztyn i design

To tytuł wystawy prac zakupionych do zbiorów Muzeum Bursztynu w Gdańsku, dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Całkowita wartość projektu Muzeum Bursztynu to ok. 180 tys. zł, z których 80 proc. to wkład MKiDN.
Wystawa została otwarta 1 grudnia 2016 r. i będzie czynna do 7 maja 2017 roku.
Nowe nabytki, to nie tylko nowoczesna biżuteria wpisująca się w trendy nowoczesnego wzornictwa, ale także przedmioty użytkowe o wysokim walorze estetycznym, które zostały zakupione przy wsparciu uznanych ekspertów.
- Zakupione eksponaty wpisują się w strategię władz Gdańska, które wokół dziedzictwa związanego z bursztynem, budują światową markę pomorskiej metropolii. Warto zatem zobaczyć wystawę, która pokazuje nowe trendy we wzornictwie. Przy wyborze autorów i ich dzieł doradzało nam kolegium eksperckie. W jego składzie znaleźli się: Ewa Rachoń - wieloletnia dyrektor dwóch największych na świecie Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif oraz Ambermart w Gdańsku, a także profesorowie jedynych dwóch szkół artystycznych w Polsce prowadzących profilowane zajęcia poświęcone projektowaniu biżuterii, tj. prof. Andrzej Boss z Łodzi i prof. Sławomir Fijałkowski z Gdańska – powiedział Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Bursztynowe precjoza pochodzą przeważnie z Polski, ale także z Zachodniej Europy, np. Hiszpanii i Portugalii. Były one nagradzane w konkursach. Nie braknie też prac młodych zdolnych projektantów.
-Spośród laureatów konkursów Mercurius Gedanensis, tzn. głównej nagrody w Targach Amberif oraz Ałatyr w Kaliningradzie, wspólnie wybrano prace takich artystów, jak: Andrzeja Adamskiego, Jacka Barona, Jacka Byczewskiego, Jolanty i Andrzeja Kupniewskich, Marka Mikickiego, Jarosława Westermarka, Zakupiliśmy także prace Jarosława Kolca i Olgi Podfilipskiej-Krysińskiej i Andrzeja Szadkowskiego.
- Wybraliśmy także prace czołowych twórców z zagranicy związanych z najważniejszymi ośrodkami biżuteryjnymi. Wszyscy należą do pierwszej ligi światowej sztuki biżuteryjnej, np. Wilhelm Tasso Mattar (Niemcy/Hiszpania-Majorka), Manuel Vilhena (Portugalia), który uczy projektowania biżuterii w całej Europie, Ramon Puig Cuyàs (Hiszpania), kierownik Katedry Sztuki i Biżuterii w Escola Massana w Barcelonie.
Nie zapomnieliśmy także o młodych i niezwykle zdolnych projektantach: Alinie Filimoniuk-Pileckiej, Marcie Flisykowskiej, Sarze Gackowskiej oraz Adriannie Lisowskiej – mówi Joanna Grążawska, kierownik Muzeum Bursztynu w Gdańsku.
Kolekcja współczesnej biżuterii z bursztynem Muzeum Bursztynu, oddziału MHMG powstaje sukcesywnie od 2000 r., przede wszystkim dzięki zakupom ze środków Miasta Gdańska oraz darowiznom artystów, firm i osób prywatnych. Zbiory Muzeum są sukcesywnie poszerzane o nagradzane prace. Prace uznanych twórców polskich i zagranicznych, mających znaczący wpływ na rozwój nowoczesnego wzornictwa oraz prac młodych artystów, którzy już zaznaczyli swoją obecność świeżym i niekonwencjonalnym podejściem do tradycyjnych tematów.
Bilety wg stawki obowiązującej w Muzeum Bursztynu, 12 zł normalny, 6 zł ulgowy. Od początku powstania, muzeum zwiedziło 0.5 mln osób. A swoje podwoje otworzyło w czerwcu 2006 roku. Jego siedzibą jest zabytkowy, unikatowy w skali Europy, gotycko-renasansowy Zespół Przedbramia ulicy Długiej. Składa się z trzech części: Wieży Więziennej, Szyi z Domem Więziennym i Katowni. Niegdyś stanowił kluczowy element fortyfikacji średniowiecznego Gdańska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz