poniedziałek, 6 czerwca 2016

Inspiracja dla absolwentów WSWF Gdańsk, rocznik 1969

Panu Redaktorowi Włodzimierzowi Amerskiemu niezastąpionemu dokumentaliście dokonań pracowników gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z poczuciem, wielkiej straty tego typu osobowości dla dobra tej Uczelni.
Pana fotografie były tym dobrem, którym Uczelnia powinna się szczycić i niezależnie od mijającego czasu pozostaną w nas na trwałe. W imieniu własnym życzę dalszych sukcesów na drodze dokumentowania osiągnięć gdańskiego sportu.
Pozostaję z wyrazami szacunku Zbigniew Szot. Gdańsk, czerwiec 2016 rok”.


Takiej treści dedykację otrzymałem od prof. Zbigniewa Szota, wieloletniego pracownika AWFiS Gdańsk, wraz z okazałym Albumem Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, rocznik 1965.
Otrzymałem ten album z osobistą dedykacją prof. Szota, przy bibliotece sportowej uczelni (w miejscu gdzie się umówiliśmy 3 czerwca), tuż po zakończeniu 29. edycji plenerowej imprezy sportowej Tyczka na Molo w Sopocie.
Serdeczne podziękowania panie profesorze za takie docenienie mojej kilkuletniej pracy na tej uczelni na przełomie lat 1980/90 w charakterze istotnie dokumentalisty życia na tej zarazem mojej Alma Mater. Jestem bowiem absolwentem tej uczelni, rocznik 1969. Pierwszy rocznik powstałej wówczas w Gdańsku Oliwie - Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
Dopiero po 47 latach od rozpoczęcia studiów, a 45 lat po ich ukończeniu, organizujemy pierwszy zjazd absolwentów tego rocznika. Jest już ustalony program i termin 9-10 września 2016 rok tego zjazdu. A był wtedy powojenny wyż demograficzny i nasz rocznik liczył aż osiem grup.


Wraz z nami studiował chyba najbardziej znany redaktor sportowy Darek Szpakowski (na powyższym zdjęciu), założyciel studenckiego radia. Obiecał, że na zjazd przyjedzie z Warszawy, gdzie mieszka, i poprowadzi konferansjerkę.
Oprócz balu na terenie uczelni, szykujemy wystawę fotograficzną z lat studiów, występy artystyczne i mecz piłki nożnej absolwentki kontra absolwenci.
Nadal przyjmowane są na zjazd zgłoszenia rozsianych po kraju i świecie absolwentów WSWF Gdańsk-Oliwa, rocznik 1969.


Podarunek prof. Zbigniewa Szota w postaci albumu jego rocznika 1965 z AWF Warszawa, jest dla mnie inspiracją do wydania podobnego pamiątkowego dzieła. Zawiera on wiele zdjęć z okresu studiów, jak i kolejnych zjazdów. O każdym absolwencie jest notka biograficzna. Jest to więc cenna pamiątka, która z pewnością będzie służyć potomnym. A jak przyjemnie pochwalić się nią swoim dzieciom i wnukom. Może i naszemu rocznikowi uda się też coś podobnego wydać. Bądźmy dobrej myśli. Niebawem nasz pierwszy zjazd absolwentów...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz