poniedziałek, 13 czerwca 2016

VI Europejski Kongres Finansowy

W poszukiwaniu kapitału na miarę XXI wieku

W rozpoczętym 13 czerwca 2016 roku VI Europejskim Kongresie Finansowym bierze udział rekordowa liczba ponad tysiąc uczestników. Wyjątkowe zainteresowanie, którym cieszyły się inauguracyjne debaty, potwierdza rangę sopockiego Kongresu jako unikalnej platformy współpracy środowisk polityki, nauki i biznesu na rzecz identyfikacji oraz szukania rozwiązań dla najważniejszych problemów dotykających Polskę i Europę. 
Motyw przewodni tegorocznego Kongresu nawiązuje do najgłośniejszego tytułu ostatnich lat, czyli „Kapitału XXI wieku” Thomasa Piquetty’ego.

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Finansowego tradycyjnie wypełniły wystąpienia i debaty poświęcone największym europejskim wyzwaniom. W tym roku w dyskusję nad najlepszymi scenariuszami dla Polski i świata zaangażowali się m.in. Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego 2010-2016, Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, a także uznani eksperci z Polski i świata oraz prezesi największych polskich banków i przedsiębiorstw.


Zważywszy na fakt, że Unia Europejska stoi w obliczu największego egzaminu w swojej historii, Sopot wysyła światu optymistyczny sygnał. Zdecydowanie najczęściej używanym słowem podczas pierwszego dnia Kongresu była „przyszłość”. Prelegenci, zabierający głos podczas inauguracji VI Europejskiego Kongresu Finansowego, nie zastanawiali się, czy - ale jaką przyszłość ma przed sobą Europa i Unia Europejska.

Wicepremier Mateusz Morawiecki, mówiąc o szansach i miejscu Polski w Europie, sięgnął po analogię piłkarską. – Możemy jak nasza narodowa reprezentacja, wygrywać z każdym, ale musimy być jedną drużyną – apelował Mateusz Morawiecki. Podał przykład gospodarki niemieckiej, która przez lata wypracowała efektywny system, bazujący na ścisłej współpracy biznesu, nauki, ośrodków badawczych, administracji czy instytucji odpowiedzialnych za promocję eksportu. To, w ocenie Mateusza Morawickiego, jeden z kluczowych czynników, powodujących, że Niemcy mogą dziś być dla wielu krajów wzorem konkurencyjności i innowacyjności.

Mateusz Morawiecki odniósł się też do roli Europejskiego Kongresu Finansowego w dialogu na temat przyszłości Europy i Polski, przywołując słowa hokeisty wszech czasów: - Wayne Gretzky, pytany o tajemnicę swojego geniuszu, odpowiadał: jadę tam, gdzie będzie, a nie gdzie jest krążek. Podobne myślenie łączy uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego, którzy trafnie diagnozują to, gdzie za 3-5 lat będzie Polska oraz Europa i do tego obrazu dopasowują lub proponują najlepsze polityki i narzędzia – podkreślał Mateusz Morawiecki.
Wzmocnienie długoterminowych oszczędności Polaków, ucieczka z pułapki średniego wzrostu i niskich płac przez stopniowe przesuwanie się z roli podwykonawcy do roli innowatora i integratora, współpraca świata nauki, biznesu i administracji, efektywne sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych – kwestie, które należą do priorytetów polityki rozwoju gospodarczego obecnego rządu, swoje koncepcyjne początki miały podczas wcześniejszych edycji EKF i znalazły odzwierciedlenie w Rekomendacjach EKF

– Unia przetrwa – mówił stanowczo Joschka Fischer. – To, co przeżywa obecnie Europa, to nie jest jeden kryzys, to łańcuch kryzysów, ale wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi. Europejczycy – w tym Brytyjczycy, w co mocno wierzę – zrozumieją, że jedna Europa jest w interesie każdego z nas – dodał Joschka Fischer.


- Kongres nigdy nie śpi. Trzydniowe spotkanie najważniejszych osób świata polityki, biznesu i nauki w Sopocie, to tylko wycinek naszej całorocznej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Polski i świata – mówił Jan Krzysztof Bielecki. Odbywający się już po raz szósty Europejski Kongres Finansowy ma szczególny mandat do tego, by zabierać głos w najważniejszych dla Unii sprawach. Rekomendacje wypracowane w ubiegłych latach przez uczestników sopockiego wydarzenia, jak również stanowiska przygotowane przez ekspertów Kongresu w międzynarodowych konsultacjach są istotnym wkładem Polski w prace toczące się w najważniejszych międzynarodowych gremiach: Komisji Europejskiej, Radzie Stabilności Finansowej (FSB), Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA) czy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
 
 Przewodniczący Rady Programowej EKF przywołał w swoim inauguracyjnym wystąpieniu postać zmarłego 6 maja 2016 roku ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Arcybiskup, pełniąc przez wszystkie edycje EKF rolę członka Komitetu Honorowego wydarzenia, zawsze wzbogacał kongresową ocenę sytuacji i perspektyw Polski i świata o uniwersalne wartości, w tym troskę o najsłabszych.

 
Dużym zainteresowaniem uczestników pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego cieszyły się debaty poświęcone rozwojowi sektora finansowego oraz roli instytucji rozwojowych. Pierwszą poprowadził prof. Marek Belka (na powyższym zdjęciu), a głos zabrali m.in. Andrea Enria, Chairperson of the European Banking Authority i Stefan Ingves, Chairman of the Basel Comittee on Banking Supervision.

W drugiej dyskusji, moderowanej przez Zbigniewa Jagiełło, Prezesa PKO Banku Polskiego, wziął udział m.in. Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Pierwszy Dzień Europejskiego Kongresu Finansowego zakończyła uroczysta kolacja, połączona ze spotkaniem ze Stefanem Kawalcem, współautorem książki „Paradoks Euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”. Autorzy stawiają dramatyczną tezę, że jedynie zorganizowane rozwiązanie strefy euro i wprowadzenie nowego systemu koordynacji walutowej w Europie może uratować projekt integracji europejskiej. W spotkaniu w roli komentatora wziął udział prof. Dariusz Filar z Uniwersytetu Gdańskiego.
Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach na temat rozwoju i bezpieczeństwa.

Dotychczasowy dorobek EKF, to 45 Rekomendacji, wypracowanych w toku ponad 180 debat z udziałem 6 tys. wybitnych ekspertów. W tym roku lista ta rozszerzy się o kolejne zalecenia dotyczące czterech kluczowych obszarów: doskonalenia sieci bezpieczeństwa finansowego, finansowania innowacji, reindustrializacji i profesjonalnego zarządzania majątkiem kraju oraz gromadzenia długoterminowych oszczędności krajowych.
VI Europejski Kongres Finansowego został zorganizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Giełdę Papierów Wartościowych, PKN ORLEN, Bank Pekao oraz NDI. Partnerami Głównymi wydarzenia są PKO Bank Polski oraz PGE Polska Grupa Energetyczna.

Fot. Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz