wtorek, 14 czerwca 2016

Przewaga banków nad rynkiem kapitałowym


Czy rynek kapitałowy zastąpi banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego? Takie pytanie zadano licznie zebranym gościom podczas pierwszej debaty oksfordzkiej na odbywającym się w Sopocie (13-15 czerwca 2016) Europejskim Kongresie Finansowym.Debatę poprowadził Jan Krzysztof Bilecki, Przewodniczący Rady Programowej tegoż Kongresu. Zanim rozpoczęła się debata poprosił zebranych licznie gości o zagłosowanie na powyższe pytanie.


W pierwszym głosowaniu za tym, że rynek kapitałowy zastąpi banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego opowiedziało się 101 osób (zielone kartki w górze), a przeciw 368 (czerwone kartki w górze).


Następnie odbyła się debata z udziałem przeciwstawnych sobie zwolenników obu tez. Istotą debaty oksfordzkiej była wymiana argumentów, podczas której jest zabronione deprecjonowanie mówców strony przeciwnej, a charakter samych argumentów nie może być personalny. W trakcie debaty odbywa się dyskusja przeciwników oraz zwolenników tezy. Debata przebiegała według regulaminu określającego kolejność i czas 2 minutowych wystąpień, nad czym czuwał prowadzący.


Po prawie półtoragodzinnej debacie najpierw zagłosowali „zieloni”, czyli ci popierający kapitał finansowy.


Następnie zagłosowały te osoby, które opowiadają się za rozwojem bankowości.


W tym drugim głosowaniu czerwonych kartek podniesiono do góry znacznie więcej niż zielonych.


Za rynkiem kapitałowym opowiedziało się 77 osób, a za bankami nadal finansującymi rozwój gospodarczy 332 osoby.
Ciekawe, że nikt podczas tej ważnej debaty, jak i w trakcie zadawania pytań, nie poruszył kwestii tak bolesnych, a oferowanych przez banki - franków szwajcarskich...

Fot. Włodzimierz Amerski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz