wtorek, 16 maja 2017

Club of Gdańsk

Szanowni Czytelnicy mego bloga!
Otrzymałem powyższą informację o tym, iż Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspólnie z Miastem Gdańsk, ogłaszają nabór na piątą edycję „Club of Gdańsk” – spotkania polskich i rosyjskich młodych liderów. Centrum zaprasza do udziału w ciekawym projekcie.
Grupa docelowa - „Club of Gdańsk" - to cykliczne spotkanie młodych i dynamicznych osób z Polski i Rosji, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawę istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami obu sąsiadujących ze sobą krajów. 
Program - Szkolenie z: protokołu dyplomatycznego połączone z przyjęciem pokazowym, a także z negocjacji i wystąpień publicznych (podstawowe aspekty teorii negocjacji oraz jej techniki: Anchoring, Framing, Reflecting, Active Listening).
Warunki uczestnictwa
·  Kandydat powinien mieć poniżej 35 lat
· Kandydat powinien dostarczyć kompleksowe CV w języku angielskim, które zaakcentuje zaangażowanie w sprawy publiczne
· a także list motywacyjny w języku angielskim
· Kandydat powinien przesłać także przykłady własnego wkładu w debatę publiczną na poziomie lokalnym czy też regionalnym (artykuły, komentarze, blogi, itp.)
· Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który będzie językiem oficjalnym spotkania
Termin i miejsce 7-10 września 2017 roku, Gdańsk
Gwarantujemy - Pokrywamy koszty związane z pobytem w Gdańsku (nocleg, wyżywienie, szkolenie), a także do 200 EUR kosztów transportu dla uczestników z Rosji.
Zgłoszenia - Termin przesyłania aplikacji upływa 15 czerwca 2017 r. Aplikacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Olimpii Bronowickiej, bronowicka@cprdip.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz