niedziela, 7 maja 2017

Zwycięski projekt napisu promującego Gdańsk!


Mam osobistą satysfakcję, że po powrocie z 1,5 miesięcznej wyprawy po Ekwadorze, zaproponowałem ustawienie w naszym mieście dużego napisu GDAŃSK, no i w tej sprawie już rozstrzygnięto ogłoszony konkurs.  Wygrał powyższy napis.
Uzasadniałem, że takie napisy są we wszystkich ekwadorskich miastach, stanowiąc doskonałą atrakcję do robienia pamiątkowych zdjęć. 
Taki napis jest też w Amsterdamie (gdzie mieliśmy międzylądowanie), jak i - co niedawno temu zauważyłem - w Zakopane.  


Jury konkursu oraz mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w internetowym głosowaniu wybrali projekt na przestrzenny napis Gdańsk. Jeszcze w tym sezonie letnim konstrukcja zostanie zamontowana w Śródmieściu.

Autorami powyższego, zwycięskiego projektu napisu są Kaja Pobereżny oraz Michał Podgórczyk. Zespół autorski najlepszej koncepcji otrzyma 8 tys. złotych. 
Projekt zakłada wykonanie napisu z blachy kortenowej, stanowiącej zewnętrzny kontur trójwymiarowej struktury, wypełnionej białą kontrastującą blachą, podkreślającą widoczność i czytelność napisu. Dodatkowo napis ma być podświetlony, a mobilność każdej z liter ma zapewnić uchwyt do podnoszenia przez dźwig.


- Zgłoszone prace były bardzo pomysłowe i atrakcyjne, w związku z czym wybór zwycięskiego napisu był dużym wyzwaniem dla jury. Projekty oceniane były pod względem oryginalności, wywoływanych pozytywnych skojarzeń z Gdańskiem, atrakcyjności oraz łatwości w montażu i transportu konstrukcji powiedział Paweł Buczyński z Fundacji Gdańskiej.
Konkurs na koncepcję przestrzennej konstrukcji, która ma układać się w nazwę miasta, został ogłoszony w marcu 2017 r. Napis, wzorem innych wielkich europejskich miast (np. Amsterdam, czy Porto), ma stać się promocją Gdańska oraz nową atrakcją turystyczną i lokalną, zachęcającą do robienia pamiątkowych zdjęć. 
 
W pierwszym etapie konkursu wzięło udział prawie 50 zespołów, proponując wiele atrakcyjnych koncepcji. Autorami ich były prywatne osoby, studenci studiów artystycznych oraz biura projektowe.

Do drugiego etapu jury wytypowało 6 projektów, na wybór których również miało wpływ blisko 9 tysięcy mieszkańców w internetowym głosowaniu.
Obecnie rozpoczyna się etap realizacji napisu według wygranej koncepcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz