czwartek, 25 maja 2017

Sport to zdrowie, zapamiętaj to sobie!!!

Gdańskie przedszkolaki wzięły udział w treningu sportowym pod hasłem „Nawet mały człowiek wie, by być zdrowym, ruszaj się”. Trening poprowadzili pracownicy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Porcie.  
Trening został przeprowadzony na nowym stadionie Zespołu Szkół Morskich w Nowym Porcie.
Trening został przeprowadzony w ramach projektu edukacyjnego „Sport to zdrowie, zapamiętaj to sobie!”, który został stworzony w oparciu o jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Cele te opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a ich opis znajduje się w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Agenda ta zawiera plany: naprawy świata, przekształcenia świata i stworzenia świata lepszym z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.
Projekt skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych. Realizowany jest przez Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” i Przedszkole Nr 23 „Bursztynek” oraz przedszkola mieszczące się w gdańskich dzielnicach Nowy Port i Brzeźno (w tym przedszkole „Wesołe Skrzaty”), które przystąpiły do jego realizacji. Czas realizacji projektu to 1 maj – 15 czerwiec 2017 roku
Projekt „Sport to zdrowie, zapamiętaj to sobie!” ma uświadomić przedszkolakom, ich rodzicom i dziadkom, istotę sportu jako czynnika niezbędnego dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Jest on odpowiedzią na potrzebę zapobiegania rozwojowi chorób takich jak: otyłość, cukrzyca, zaburzenia ciśnienia. Projekt ma realnie wpłynąć na wzrost poziomu aktywności fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy oraz uświadomić im jego wpływ na poprawę jakości ich życia.
Działania w dzielnicach objętych projektem to nie wszystko – jego realizacja ma również przybliżyć przedszkolakom, ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom potrzebę realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Projekt ma uświadomić jego uczestnikom potrzebę zaangażowania się w „naprawianie świata” w ujęciu globalnym. 
W przedszkolach zostanie przeprowadzony cykl zajęć przybliżających dzieciom warunki życia ludzi na „drugim końcu świata” i zaangażowanie uczestników projektu w działania zmierzające do poprawy jakości życia. We wszystkich placówkach przeprowadzona zostanie akcja charytatywna na rzecz dzieci z Afryki.
Projekt wpisuje się również w realizację celów Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 PLUS. Dotyczy on następujących celów operacyjnych: Wyrównywanie szans edukacyjnych, Budowanie partnerskiej współpracy rodziców i nauczycieli w stymulacji rozwoju dziecka. Projekt „Sport to zdrowie, zapamiętaj to sobie!” jest odpowiedzią na światowe wezwanie Ben Ki- Moon’a (sekretarza generalnego ONZ).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz