poniedziałek, 6 marca 2017

Światowe Jamboree Skautowe w Gdańsku?

O tym, czy Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w Gdańsku, czy w Saemangeum w Korei Południowej, dowiemy się już za 160 dni - 16 sierpnia podczas Światowej Konferencji Skautowej WOSM w Baku. Niezależnie od wyniku, Miasto Gdańsk i ZHP przygotowują się do Zlotu „Gdańsk 2018”, który odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej latem 2018 roku. Zbiornik pitnej wodny Kazimierz jest przystosowany do jednorazowej obsługi wielu turystów.

Miasto Gdańsk i Związek Harcerstwa Polskiego od czerwca 2015 roku wspólnie kandydują do organizacji Światowego Jamboree Skautowego na Wyspie Sobieszewskiej. Na mocy umowy ramowej podpisanej 23 czerwca 2015 r. prowadzone są działania promujące Gdańsk jako potencjalną lokalizację Światowego Jamboree Skautowego, działania społeczne w ramach Programu Społecznego Wyspy Sobieszewskiej oraz prace koncepcyjne i infrastrukturalne związane z przygotowaniem miejsca na miasteczko zlotowe. Wybór Gdańska jako miasta-gospodarza Światowego Jamboree Skautowego w 2023 wiąże się też organizacją Zlotu EuroJam w 2021 roku.
Wspólnym sukcesem Miasta Gdańsk i ZHP jest budowa mostu na Wyspę Sobieszewską, którego odbiór planowany jest na pierwszy kwartał 2018 roku. Organizatorzy Jamboree przyznają, że liczą iż w przyszłości most ten nosić będzie imię Roberta Baden-Powella, twórcy i założyciela skautingu.

Czym jest Światowe Jamboree Skautowe?

Światowe Jamboree Skautowe to najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyślone dla młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. WOSM to najliczniejsza członkowska organizacja pozarządowa na świecie, zrzeszająca kilkadziesiąt milionów ludzi. Światowe Jamboree to dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego, młodzi ludzie z ponad 160 krajów, wszystkie rasy i religie w jednym miejscu. Odbywa się co cztery lata w innym miejscu na świecie. Budżet imprezy składa się w 80 proc. z wpłat uczestników. Pozostałe 20 proc., to wsparcie rządu i Miasta Gdańska (ok 15 proc. budżetu) oraz środki pozyskane od sponsorów (ok. 5 proc. budżetu imprezy).

Podczas konferencji prasowej 6 marca 2017 w ECS na zdjęciu od lewej: Łukasz Kłos, koordynator Jamboree 2023 w gdańskim magistracie, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, Harcmistrz Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP, Harcmistrz Krzysztof Budziński, Z-ca Naczelnika ZHP, Harcmistrz Karol Gzyl, Szef Zespołu Projektu Jamboree 2023 i Komisarz Zagraniczny ZHP, Podharcmistrz Marta Bednarska, Szefowa Zespołu Informacji i Promocji Jamboree 2023.
- Jamboree to idea spotkań ponad podziałami, mających służyć pozytywnym zmianom w przyszłości świata. Gwarantem tej wspólnej przyszłości jest dobre wychowanie, a takie właśnie dobre wychowanie odbiera się w harcerstwie – mówi harcmistrz Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP.
- Skautowe zloty młodzieży z całego świata, organizowane są co cztery lata od 1920 roku. Zgodnie z ideą pomysłodawcy – Roberta Baden-Powella – młodzi ludzie spotykają się by poznawać się i rozmawiać ze sobą. A przez to – w przyszłości, już jako aktywni liderzy swoich społeczności – żyć w zgodzie i przyjaźni – dodaje harcmistrz Karol Gzyl, Szef Zespołu Projektu Jamboree 2023 i Komisarz Zagraniczny ZHP.
Decyzja już za 160 dni!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz