poniedziałek, 17 października 2016

"Czy Polska jest morska - prawdy i mity"

To temat spotkania z dr. hab. Markiem Grzybowskim, prof. Akademii Morskiej w Gdyni, w ramach popularnonaukowych cyklicznych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki.
Spotkanie odbędzie się 27 października 2016 roku (czwartek), godz. 18:00 w Kawiarni Naukowej Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3).


Przemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej (edukacyjne, organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, transferu wiedzy i wartości dodanej w gospodarce światowej. Tak zwana niebieska gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości dodanej. Prognozuje się, że do 2020 r. liczba zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej gospodarki” do 600 mld euro, co stwierdza się w inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”.
Komisja Europejska stoi na stanowisku, że przemysły morskie będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w dobie ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza Śródziemnego. Według Komisji Europejskiej (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje największą wartość dodaną brutto spośród europejskich przemysłów morskich.
W czasie spotkania prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego będzie starał się odpowiedzieć na pytania:
* Czy Polska jest krajem morskim przez cały rok, czy tylko latem?
* W czym jesteśmy najlepsi?
* Jakie mamy szanse rozwojowe?
* Dlaczego polskie statki nie pływają pod polską banderą?
* Czy polskie stocznie upadły, czy się rozwijają?
* Kogo kształcą uczelnie morskie?
* Co to jest klaster morski i dlaczego trzeba działać w klastrach?

Zaprasza organizator spotkań dr Tadeusz Zaleski z UG. Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.
Fot. Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz