poniedziałek, 24 października 2016

”Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”


W obszernej hali sportowej 21 października 2016 odbyły się uroczystości jubileuszowe obchodów 70-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku Oruni oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Gdańsku. Zasłużonym jego członkom wręczono medale NOT i stowarzyszeniowe odznaczenia. Wiceprezydent miasta Piotr Kowalczuk wręczył pieniężne nagrody prezydenta Gdańska (w wysokości po 5 tys. zł) dwóm pracownikom Zuzannie Szczepaniak i Joannie Sznajder.
Uroczystość wręczenia nowego sztandaru szkole zbiegła się z jubileuszem 70-lecia dwóch placówek dydaktycznych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 1 września 2013 roku tworzą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.
Spośród gości składających gratulacje i życzenia był najwyższy wzrostem Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Na ręce dyrektorki szkoły Barbary Mizerskiej przekazał okazały kwiat doniczkowy oraz parasolkę, na znak aby nie musiała chronić się przed wodnymi awariami w szkole.
Życzenia złożyli również członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Orunia wraz z jego prezesem Piotrem Wróblewskim, który podziękował nauczycielom i uczniom za to, że uczestniczą w różnych podejmowanych na Oruni społecznych inicjatywach. To z ich inicjatywy w hali jubileuszowych obchodów rozwieszono duży cytat Jana Pawła II ”Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.
Za pedagogiczny trud życzenia, podziękowania i bukiety kwiatów złożono na ręce obecnej dyrektor Barbarze Mizerskiej i byłym dyrektorom tych dwóch szkół: Walentynie Redłowskiej, Anatolowi Cieslińskiemu, Aleksandrowi Naguckiemu i Witoldowi Lackiewiczowi.
Wszystkim obecnym na jubileuszowej uroczystości profesorom, tym, co uczyli niegdyś i siedzieli na trybunach, tym, co uczą młodzież obecnie, a także tym, którzy patrzą na nas z góry, zadedykowano krótki koncert, który był wyrazem szacunku i wdzięczności.
Młodzi muzycy wykonali utwory zespołu Filipinki pt.”Do wiedzenia profesorze”, „Nie liczę godzin i lat”, „Pamiętajcie o ogrodach” oraz gdańskiego zespołu Kombi „Pokolenie”.
Po części oficjalnej na ręce dyrektor CKZiU Barbary Mizerskiej, goście przekazali różne okolicznościowe upominki.
Po ponad dwugodzinnej jubileuszowej imprezie dla zgłodniałych gości czekał wspaniały poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.
Warzywa i owocowe jako dekoracje przygotowała Zofia Zienkiewicz, właścicielka Ogrodnictwa "Lawenda" w Gdańsku Oruni.
Można tez było zapoznać się z dorobkiem obu szkół oglądając specjalnie przygotowane wystawy fotograficzne.
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego powstał w 1946 roku, stanowiąc integralną część gdańskiej Oruni.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego (na powyższym zdjęciu w nowej siedzibie na Oruni), powołany został do życia w 1948 roku i miał swoją siedzibę na gdańskiej Lastadii.
Obie szkoły połączono w 2013 roku i tworzą one obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku Oruni.

W dużych gablotach zgromadzono również okazałe puchary, które zdobyła szkolna młodzież uczestnicząca w wielu zawodach sportowych.

Zdjęcia: Włodzimierz Amerski (amerski49@wp.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz