czwartek, 6 października 2016

Zaślubiny doktorantów AWFiS Gdańsk

Z rektorem AWFiS Gdańsk prof. Waldemarem Moska zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie tegoroczni doktoranci tej uczelni.
Ślubowanie złożyli tegoroczni doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017. Za dziekanem prof. nadzw. dr hab. Tomaszem Tomiakiem ślubowali mówiąc: Po pierwsze przyrzekamy, że o naszej Uczelni, która tę wysoką godność doktora nam nadaje, zachowamy zawsze życzliwą pamięć. W miarę swoich sił starać się będziemy wspomagać ją i strzec jej dobrego imienia. Następnie, że zachowamy zawsze nieskazitelnie tę godność, którą nam nadano i nigdy jej nie poniżymy żadnym czynem niegodnym. Wreszcie, że naukę, z którą swe wysiłki związaliśmy, będziemy starali się rozwijać i wprowadzać w życie korzyści z niej płynące – dla dobra całej nauki i naszej Ojczyzny.
 
Tymi zaślubionymi doktorantami zostali: 

Magdalena Skonieczka-Kowalczyk (Międzypokoleniowe związki poziomu aktywności fizycznej i innych składowych stylu życia studentów i ich rodziców), 

Sylwester Kujach (Trening interwałowy a poziom wybranych czynników neurotroficznych i funkcji poznawczych człowieka), 
Dariusz Łyżwiński (Poziom witaminy D, a możliwości wysiłkowe młodych mężczyzn), 
Iwona Bonisławska (Edukacyjne uwarunkowania aktywon9oości fizycznej dziecka 6-letniego),   

Agata Grenda (Poliformizm wybranych genów markerowych u wysoko kwalifikowanych pływaków),

Monika Michałowska-Sawczyn (Wybrane polimorfizmy genu COLSA 1 jako potencjalne markery genetyczne predyspozycji do występowania kontuzji więzadła krzyżowego przedniego u zawodników w piłce nożnej), 
Ryszard Mikołajewski (Formy treningu szybkościowo-siłowego, a poziom wydolności i sprawności fizycznej zawodników piłki siatkowej w okresie przygotowawczym). 

Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy prac.

Fot. Włodzimierz Amerski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz