poniedziałek, 24 października 2016

Nowy sztandar dla CKZiU nr 2 w Gdańsku

Nadanie sztandaru było najważniejszym momentem jubileuszu dwóch szkół Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 1 września 2013 roku tworzą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Jednocześnie 21 października 2016 świętowano także 70-lecie istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Gdańsku.
Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, która pod batutą kmdr ppor. SG Piotra Stempina, na początku odegrała polski hymn narodowy..
Podczas odgrywania hymnu narodowego powstali z siedzeń w obszernej sali gimnastycznej wszyscy goście zaproszeni na uroczystości jubileuszowe.
Danuta Sikora, wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców, a zarazem absolwentka Technikum Melioracji Wodnych, obecnie radna sejmiku województwa pomorskiego, odczytała akt fundacji sztandaru, który następnie przekazała dyrektor Centrum Barbarze Mizerskiej.
Uroczystość poprowadzili Joanna Sznajder, nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz Michał Wlazło, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w tej szkole.
Fundatorzy nowego sztandaru symbolicznie wbili pozłacanym młoteczkiem „gwoździe” w jego drzewce i złożyli podpisy na akcie fundacji. Spośród siedmiu osób, które dokonały tego aktu wyróżniał się swoim cechowym strojem Piotr Gotował, przedstawiciel pracodawców Starszego Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku (na zdjęciu powyżej).
Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej, przejął nowy sztandar z rąk rodziców i po przyklęknięciu na prawe kolano pocałował brzeg sztandaru.
Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, przekazując sztandar dyrekcji szkoły powiedział: - W imieniu fundatorów wręczam Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku sztandar. Niech jednoczy społeczność szkolną i przypomina, że obowiązkiem każdego z nas jest pracowitość, sumienność i odpowiedzialność.
Dyrektorka Centrum Barbara Mizerska po przejęciu sztandaru również pocałowała jego brzeg przyklękując na prawym kolanie. Poprosiła uczniów, aby strzegli tego sztandaru z honorem i godnie go reprezentowali. Uczniowie złożyli stosowne przyrzeczenie, a poczet sztandarowy dokonał prezentacji przed licznie zgromadzonymi gośćmi jubileuszowych uroczystości.
Kolejnym ważnym momentem uroczystości było ślubowanie. Sześciu uczniów stanęło bokiem do publiczności i skierowało dwa palce w stronę sztandaru, odczytując słowa aktu ślubowania.
Po ślubowaniu na nowy sztandar, nastąpiła ceremonia przekazania funkcji przez stare sztandary swojemu następcy. Trzy sztandary zostały skrzyżowane w geście symbolicznego dotyku orłów na szczytach drzewców.
Sztandary, które dotychczas reprezentowały dwie szkoły, stały się eksponatami i umieszczono je w szkolnej izbie pamięci.

Zdjęcia: Włodzimierz Amerski

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz